Datavirtualisatie Essentials

In korte tijd actuele kennis opdoen over data virtualisatie, waarmee data eenvoudig, flexibel en razendsnel gekoppeld en toegankelijk voor de business wordt.

 

meme met 

Duur:
1 dag

Kosten:
€ 720,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Architectuur & Technologie

Uitvoering:
Planning in overleg. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Algemeen

Door deze introductiecursus krijg je inzicht in de mogelijkheden van Datavirtualisatie. De focus ligt hierbij op het ontsluiten en verbinden van data in datawarehouses, big data omgevingen en bedrijfsapplicaties.

Je resultaten na Datavirtualisatie Essentials:

 • Je kent de basisconcepten van Datavirtualisatie en de waarde voor zowel de IT-organisatie als voor de business
 • Je kent functionele kenmerken van de toonaangevende Datavirtualisatietools
 • Je kent de methodes om data te abstraheren, modelleren en koppelen als basis voor optimaal gebruik van Datavirtualisatie tools
 • Je kent de concrete toepassing in de vorm van use cases voor Datavirtualisatie door middel van demo’s en discussies met ervaren Datavirtualisatie consultants
 • Deze cursus is bij uitstek geschikt voor IT architecten, IT managers, Informatiemanagers, Line of Business managers en eenieder die in korte tijd gedegen en actuele basiskennis van Datavirtualisatie wil opdoen. Via een interactieve dag word je, onder leiding van een ervaren consultant, geïntroduceerd in dit sterk groeiende vakgebied binnen de IT

Klik op onderstaande afbeelding voor een korte video op de website van TIBCO.

Programma

Datavirtualisatie is een krachtig concept waarmee, via de inzet van data abstractie principes en krachtige tooling, grote hoeveelheden data gekoppeld en toegankelijk worden voor analyse, zonder repliceren en opslag van gegevens. Bij uitstek een technologie waarmee in korte tijd data toegankelijk wordt voor de broodnodige analyse, in de taal van de business en gebruikmakend van de verwerkingskracht van onderliggende dataomgevingen (databases, Cloud, Big Data, bedrijfsapplicaties).
In deze cursus leer je alle aspecten die hierbij komen kijken.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is Datavirtualisatie en wat is de waarde voor de business en voor IT?
 • Datavirtualisatie: concept en technologie – Op weg naar het semantische lagenmodel
 • Concept: data abstractie, data modelleren, data integreren op metadata-niveau
 • Technologie: overzicht Datavirtualisatie tools
 • Demo: Tibco Data Virtualization Suite
 • Datavirtualisatie Use Cases: 1 toegangspunt tot data, maximale query performance, data abstractie, SuperNova (ontsluiten van Data Vault Datawarehouse), data federatie, security management
 • Business case voor Datavirtualisatie
 • Plan van aanpak Datavirtualisatie

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

Docenten

 • Antoine Stelma
 • Philip du Maine
 • Jolanda van Gilst

Inschrijfformulier Datavirtualisatie Essentials

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

14 + 7 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!