DAMA CDMP Specialist Data Quality

DAMA CDMP Specialist Data Quality

De ééndaagse training Certified Data Management Professional (CDMP) Specialist Data Quality gaat dieper in op Data Quality volgens DAMA Body of Knowledge (DMBoK) en leert je hoe je data vanuit functionele betrokkenheid en formele coördinatie, op basis van kwaliteitsmanagementtechnieken kunt aanbieden.

De training bereid je tegelijkertijd voor op het examen Certified Data Management Professional (CDMP) Data Quality Specialist, wat nodig is om het Practitioner- en Masterniveau te bereiken.

Nieuw: DAMA CDMP certificeringstrack met korting!
De Specialist trainingen en certificeringen zijn ook te combineren met de 3-daagse training en certificering Data Management Fundamentals via ons unieke DAMA CDMP certificeringstrack tegen een aantrekkelijke korting. Hiermee bereik je bij een score van resp. 70% en 80% het exclusieve level CDMP Practitioner of CDMP Master.

Selecteer hiervoor tijdens het inschrijven onder “Wil je deze training combineren met de DAMA CDMP Fundamentals training en/of 1 specialist training en examen?” de optie Ja en selecteer vervolgens 1 Specialties en/of DAMA CDMP Data Management Fundamentals. We nemen contact met je op om de trainingsdata definitief vast te leggen.

 

 

Connected Data Academy is geselecteerd partner van DAMA Nederland voor zowel individuele CDMP-certificering als proctoring van klassikale examinering op locatie.

 

 

Duur:
1 dag + online examen (110 minuten)

Kosten:
€ 995,00 excl. BTW inclusief examen

Kosten van 2e specialty:
€ 895,00 excl. BTW inclusief examen

Kosten DAMA CDMP certificeringstrack:
€ 3.995,00 excl. BTW
inclusief 3-daagse Data Management Fundamentals en 2 specialist trainingen inclusief examens

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoering:    
9 september 2024
27 november 2024

Algemeen

De waarde van data voor een organisatie wordt steeds meer ingezien (“Data as an Asset”), meer en meer data wordt vastgelegd ter ondersteuning van het (bedrijfs)proces en als basis voor Analytics.

Je resultaten na het volgen van de training:

 • Je weet waarom Data Quality een belangrijke datadiscipline is
 • Je weet waar Data Quality staat binnen de verschillende disciplines van Data Management
 • Je kent de relatie tussen Data Quality en Data Governance
 • Je weet de databehoeften van de eindgebruiker te vertalen in een kwalitatief doel
 • Je weet hoe je data in een formeel en controleerbaar proces geschikt maakt voor het beoogde doel
 • Je weet hoe je standaarden en specificaties definieert voor datakwaliteitscontroles als onderdeel van de datalevenscyclus
 • Je weet hoe je processen voor het meten, bewaken en rapporten van datakwaliteitsniveaus kunt definiëren, prioriteren en implementeren
 • Je weet hoe je de mogelijkheden om de kwaliteit van data te verbeteren kunt identificeren
 • Je weet hoe je door middel van proces- en systeemverbeteringen de datakwaliteit kunt beheren
 • Je bent voorbereid op het CDMP Data Quality Specialist examen

Doelgroep:
Deze training is beschikbaar voor iedereen die in het bezit is van een DAMA Certified Data Management Professional (CDMP) Associate Certificaat op Practitioner of Masterniveau en zich wil specialiseren in het uitoefenen van gezag, controle en (gedeelde) besluitvorming om data als een asset te beheren en de waarde uit data assets te verhogen.

Aanpak:
De training behandelt alle belangrijke aspecten rond de planning, monitoring en handhaving van data assets. De benodigde kennis wordt verrijkt met relevante en aansprekende (klant)cases uit de dagelijkse praktijk en omvat ook diepgaande discussie over definities, gebruik en implementatie van metadata.

Tijdens de trainingsdagen oefenen we met interactieve vragenlijsten om het geleerde direct toe te passen. De vragen zijn representatief voor het CDMP-examen en een uitstekende manier om optimaal voorbereid te zijn
op de certificering.

De training wordt verzorgd door een ervaren datamanagement trainer.

Benodigde voorkennis:
CDMP Associate op Practitioner Level of Master Level

Cursusmateriaal:
Het DAMA DMBoK boek (Versie 2) vormt de basis van deze training en dient als voorbereiding op het examen.

De kennisoverdracht vindt plaats door middel van presentaties, use-cases, interactieve vragenlijsten, individuele oefeningen, groepswerk en discussies. De benodigde materialen worden bij aanvang van de training aan de deelnemers verstrekt.

 

 

Programma

De training behandelt alle aspecten van het Specialist knowledge area op basis van het DAMA DMBoK boek en wordt aangevuld met diverse korte workshops, opdrachten en discussies om daarmee optimaal voorbereid te zijn op het examen.

 

  1. Introduction

  1.1 Business Drivers

  1.2 Goals and Principles

  1.3 Essential Concepts

  2. Activities

  2.1 Define High Quality Data

  2.2 Define a Data Quality Strategy

  2.3 Identify Critical Data and Business Rules

  2.4 Perform an Initial Data Quality Assessment

  2.5 Identify and Prioritize Potential Improvements

  2.6 Define Goals for Data Quality Improvement

  2.7 Develop and Deploy Data Quality Operations

  3. Tools

  3.1 Data Profiling Tools

  3.2 Data Querying Tools

  3.3 Modeling and ETL Tools

  3.4 Data Quality Rule Templates

  3.5 Metadata Repositories

  4. Techniques

  4.1 Preventive Actions

  4.2 Corrective Actions

  4.3 Quality Check and Audit Code Modules

  4.4 Effective Data Quality Metrics

  4.5 Statistical Process Control

  4.6 Root Cause Analysis

  5. Implementation Guidelines

  5.1 Readiness Assessment / Risk Assessment

  5.2 Organization and Cultural Change

  6. Data Quality and Data Governance

  6.1 Data Quality Policy

  6.2 Metrics

  7. Wrap Up

  7.1 Road to Exam

  7.2 Tips & Tricks

  Trainers

  De training wordt uitgevoerd door ervaren trainers, allen gecertificeerd, die naast de theoretische basis hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben en dagelijks betrokken zijn bij tal van data(management)projecten.

  Examen & Certificering

  Na afronding van de training verzorgen wij je inschrijving voor het certificerende Specialist examen van DAMA Internationaal.

  Het engelstalige, openboek-*Specialistexamen is ontwikkeld door DAMA International. Het examen test je kennis op de laatste versie van de Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBoK2).

  Je dient het examen, dat bestaat uit 100 multiple-choice vragen, binnen 90 minuten af te ronden. Indien Engels niet je moedertaal is wordt het examen met 20 minuten verlengd.

  Specialist Badges & Certificaten
  Als je een score van meer dan 70% bereikt, kun je in aanmerking komen voor de status CDMP Practitioner. Practitioners hebben naast 2-10 jaar ‘Industry Experience’ ook 2 specialistische examens afgelegd met eveneens een score van tenminste 70%.

  Om CDMP Master te worden heb je een score van tenminste 80% nodig voor zowel het het Data Management Fundamentals examen als 2 Specialist examens. Daarnaast geldt dat er minimaal 10 jaar ervaring is vereist. Dit wordt getoetst op basis van een in te dienen CV bij DAMA International.

  Specialist examens
  De volgende specialistische examens beschikbaar:
  – Data Modelling & Design
  – Metadata
  – Data Quality
  – Data Governance
  – Datawarehousing & Business Intelligence
  – Reference & Master Data Management
  – Data Integration & Interoperability

  De volgende specialisatie is in voorbereiding:
  – Data Architecture

  Herexamen
  Wanneer het resultaat onvoldoende is, of wanneer een hoger resultaat gewenst is, kan er een herexamen worden aangevraagd. Een herexamen kost 250,- euro (Excl. BTW) en kan in overleg, vrijwel direct, ingepland worden. Er is een minimumperiode van 48 uur vereist tussen een eerste poging en een herexamen.

  DAMA International levert de examens en houdt de status bij van gecertificeerde professionals. De certificering is 3 jaar geldig.

  *DAMA-DMBoK2 boek
  Het DAMA-DMBoK2 boek vormt in samenhang met de training de basis voor de voorbereiding op het Specialist examen.

  Inschrijfformulier Data Quality

  Wil je deze training combineren met de DAMA CDMP Fundamentals training en/of 1 specialist training en examen?

  Selecteer hier DAMA CDMP Fundamentals en 1 Specialties training

  We nemen contact met je op om voor de betreffende specialisttrainingen de uitvoeringsdatum vast te leggen

  DEELNEMER

  Voorwaarden

  "Hoe ben je bij ons terechtgekomen?"/"Waar ken je ons van?"

  10 + 14 =

  *Voorwaarden

  Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.
  Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.
  Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
  Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

  Druk- en zetfouten voorbehouden.

  Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

  OOK IN-COMPANY!

  Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!