Privacyverklaring

privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Connected Data Academy, onderdeel van Connected Data Group, ingeschreven in het Handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nummer 69556695, inzake de website van Connected Data Academy.com. 

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

persoonsgegevens

Connected Data Academy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om inschrijvingen te kunnen verwerken van opleiding, training, workshop of seminar;
 • Om te kunnen reageren en/of handelen op contactformulieren
 • Om betalingen te kunnen verwerken;
 • Om administratieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 • Om onderwijsondersteuning te kunnen bieden;
 • Om de leerervaring en/of dienstverlening te kunnen verbeteren;
 • Om activiteiten uit te voeren gericht op de vergroting van het klantenbestand,
 • Om arbeidsovereenkomsten te kunnen uitvoeren;
 • Om te kunnen informeren over (nieuwe) diensten en producten én wijziging van bestaande diensten en producten, zoals via de nieuwsbrief;
 • Om het aanbod van diensten af te kunnen stemmen op de voorkeuren van de gebruiker;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij elk proces worden andere gegevens verzameld, waaronder de volgende: geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoons- gegevens die actief verstrekt worden bijvoorbeeld in correspondentie of bij betalingen. Daarnaast verwerken we gegevens over het leerproces, zoals aanwezigheid, ingeleverde opdrachten, resultaten, evaluaties, afgeronde modulen en uitgegeven certificaten.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek- en kijkgedrag. Denk hierbij aan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt. Wij maken gebruik van Google Analytics en hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Connected Data Academy verwerkt enkel bijzondere/gevoelige persoonsgegevens wanneer hiervoor vrijelijk toestemming is verleend. Het betreft beelden (foto’s en video’s) die tijdens bijeenkomsten op de (studie)locatie van Connected Data Academy kunnen worden gemaakt.

personen

In de hierboven genoemde processen verzamelt Connected Data Academy gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:

 • Studenten
 • Studiekiezers, aankomend studenten
 • Alumni
 • Medewerkers, inclusief sollicitanten
 • Externen, inclusief tijdelijke inhuurkrachten
 • Bezoekers van de website

gegevensdeling 

Voor de uitvoering van een overeenkomst kunnen derden bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Om een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen worden afspraken met deze verwerkers contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

toestemming 

Persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Connected Data Academy kan persoonsgegevens met derden delen wanneer daar nadrukkelijk zelf toestemming voor is gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

bewaartermijn 

Connected Data Academy bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

privacyrechten

Relaties hebben te allen tijde de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Houdt er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om misbruik en/of fraude te voorkomen.

beveiliging

Connected Data Academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk gewekt wordt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Bij een eerste bezoek aan onze website vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. Door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat kunnen bezoekers zich afmelden voor cookies. Informatie die eerder is opgeslagen kunnen via instellingen van de browser verwijderd worden.

updates

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving, waar nodig, worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

vragen?

Wanneer er naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring zijn horen we het graag. 

Versie: 1 oktober 2019
Contact: academy@connecteddatagroup.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.