Certified Data Management Professional (CDMP) – DAMA DMBoK2

 Certified Data Management Professional (CDMP) – DAMA DMBoK2
– Data Management Fundamentals certificering –

DAMA DMBoK2 is de internationale industriestandaard voor datamanagement en governance. Het raamwerk van processen, technieken en methoden geeft je inzicht, richting en handvatten om datamanagement van strategisch tot operationeel niveau in te richten en sluit aan om de actuele werkwijze binnen een organisatie.

Tijdens de 3-daagse training komen alle aspecten van het raamwerk aan bod en leer je hoe je het raamwerk toe kunt passen in je eigen (klant)organisatie. Tegelijkertijd word je voorbereid op het wereldwijd erkende, onafhankelijke Certified Data Management Professional (CDMP) Data Management Fundamentals examen van DAMA International.

                     

 

Connected Data Academy is geselecteerd partner van DAMA Nederland (DAMA NL, www.dama-nl.org) voor individuele CDMP certificering en voor proctoring van de klassikale CDMP certificering.

 

Duur:
3 dagen + klassikaal examen (2,5 uur)

Kosten:
€ 2.450,00 excl. BTW inclusief  examen en DAMA-boek

Deelnemers:
5-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoeringen:
4, 5, 11 september examen op 10 oktober 2023
6, 7, 13 november examen op 12 december 2023

In-company uitvoering
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de CDMP training in-house en op maat verzorgen, inclusief klassikaal examen op eigen locatie of in Culemborg.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

Algemeen

Het doel van deze training is dat je een actueel, conceptueel en praktisch inzicht krijgt in de opzet en inhoud van DAMA-DMBoK2 waarmee je grip kunt houden op de steeds maar toenemende hoeveelheid data, informatieverzoeken en regelgeving omtrent het beheer en gebruik van data.

Je resultaten na afloop:

 • Je hebt inzicht in de waarde van Data – “Data as an Asset”
 • Je hebt inzicht in de business-case rondom Data Governance
 • Je kunt Data Governance en Data Management positioneren
 • Je bent bekend met het Data Management Body Of Knowledge (DMBoK2) raamwerk voor Data Management
 • Je bent bekend met verschillende methoden voor databeheer
 • Je hebt kennis van de verschillende datamanagement-disciplines en de onderlinge samenhang
 • Je kunt de betekenis van data in de breedste zin van het woord plaatsen
 • Je bent je bewust van de verschillende professionele perspectieven
 • Je kunt datamanagement valkuilen en oplossingsrichtingen binnen organisatie te onderkennen
 • Je weet welke aspecten wel of niet inzetbaar/belangrijk zijn voor jouw organisatie
 • Je weet hoe je data als stabiel en consistent strategisch instrument kunt gebruiken
 • Je kunt een functioneel kader scheppen voor effectief gegevensbeheer
 • Je hebt een aanzet gemaakt tot een actie-/projectplan op individueel en/of organisatieniveau
 • Je bent voorbereid op het CDMP Data Management Fundamentals examen

Doelgroep

Deze training is zeer toegankelijk voor iedereen die zich wil specialiseren in de wereld van data & datamanagement en richt zich primair op diegene die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of transformatie naar een data-gedreven organisatie.

 • IT professionals
 • Informatiebeheerders
 • Leidinggevenden
 • Kenniswerkers
 • e.a. die streven naar betrouwbare en consistente methoden voor gegevensbeheer

Aanpak

De training behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standaard DAMA-DMBoK2. De benodigde kennis wordt verrijkt met relevante en aansprekende (klant)cases uit de dagelijkse praktijk en omvat voorbeelden uit de werkvelden Telecom, (Smart)Government, Healthcare, Finance en Industry.

Ieder Knowledge Area wordt afgesloten met een oefenopdracht en er is veel ruimte voor interactiviteit en het delen van eigen vragen en inzichten.

Materiaal

De kennisoverdracht vindt plaats door middel van presentaties, use-cases, individuele oefeningen, groepswerk en discussies. De benodigde materialen worden bij aanvang van de training aan de deelnemers verstrekt:

 • Connected Data Academy Slides (.pdf)
 • DAMA DMBOK-boek (2e druk)
 • Good practices
 • Leeslijst: Boeken, Artikelen, Whitepapers etc. 

Programma

De training is ontwikkeld en samengesteld door professionals met veel toegepaste kennis en ervaring binnen het vakgebied en behandelt alle disciplines (11) zoals geïdentificeerd door de internationale standard DAMA- DMBOK2 inclusief de nieuwe Topics ‘Data Management Process’, ‘Data Ehtics’ en ‘Big Data’. De prioritering van onderwerpen is o.b.v. het CDMP-examen.

 • Data Management & – Process – 2%
 • Data Governance – 11%
 • Data Architecture – 6%
 • Metadata Management – 11%
 • Reference & Masterdata – 10%
 • Data Warehousing & Business Intelligence – 10%
 • Data Modeling & Design – 11%
 • Data Quality – 11%
 • Data Integration & Interoperability – 6%
 • Data Storage & Operations – 6%
 • Document & Content Management – 6%
 • Big Data & Data Science – 2%
 • Data Security – 6%
 • Data Privacy & Ethics – 2%

Dag 1

 • Datamanagement en relatie tot DAMA-DMBOK2
 • De rol van Data Governance
 • Achtergronden van DMBOK als framework
 • De nieuwe (strategische) rol van data: ‘Data as an asset’
 • Context diagrammen plus actieplannen voor implementatie
 • Data Management (planning)
 • Data Governance
 • Data Architecture

Dag 2

 • Metadata
 • Reference & Master Data
 • Data Warehousing (DWH) & Busines Intelligence (BI)
 • Data Modeling & Design
 • Data Quality
 • Data Integration & Interoperability
 • Data Storage & Operations
 • Data Security

Dag 3

 • Documents & Content Management
 • Big Data & Data Science
 • Data Privacy & Ethics
 • Introductie en toepassing DAMA Data Management Maturity Model
 • Maturity & Skill Development
 • Ontwikkelen en onderhouden van Datastrategieën
 • Data Management Organization & Role Expectations
 • Data Management en Organizational Change Management
 • Voorbereiding op het Certified Data Management Professional (CDMP) examen

  Docenten

  De training wordt uitgevoerd door ervaren trainers die naast de theoretische basis hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben en nog dagelijks betrokken zijn bij tal van dataprojecten.

  Examen & Certificering

  Na afronding van de training verzorgen wij je inschrijving voor het certificerende examen van DAMA Internationaal. Het CDMP Fundamentals examen bestaat uit 11 Knowledge Areas plus 3 Topics welke in verschillende mate onderdeel van het examen uitmaken.

  Het engelstalige, open boek*, examen is ontwikkeld door DAMA International. Het examen test je kennis op de laatste versie van de Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBoK2), plus de Topics Data Management Process, Data Ethics en Big Data.

  Je dient het examen, dat bestaat uit 100 Multiple Choice vragen, binnen 90 minuten af te ronden. De minimale score om te slagen is 60%. Wanneer Engels niet je moedertaal is, krijg je 20 minuten extra tijd. Ter voorbereiding worden er oefenexamens beschikbaar gesteld welke onbeperkt gebruikt kunnen worden tot aan het examen.

  Badges & Certificaten
  Als je voor het examen slaagt met een score van tenminste 60%, ontvang je automatisch een Associate Badge en Certificaat. 

  Als je een score van meer dan 70% bereikt, kun je in aanmerking komen voor de status CDMP-Practitioner. Practitioners hebben naast 2-10 jaar ‘Industry Experience’ ook 2 specialistische examens afgelegd met eveneens een score van tenminste 70%.

  Om CDMP-Master te worden heb je een score van tenminste 80% nodig voor zowel het het Data Management Fundamentals examen als 2 specialistische examen. Daarnaast geldt dat er minimaal 10 jaar ervaring is vereist. 

  Specialistische examens 

  Op dit moment zijn de volgende specialistische examens beschikbaar:
  Data Modelling & Design
  – Metadata
  – Data Quality
  – Data Governance
  – Datawarehousing & Business Intelligence
  Reference & Master Data Management
  Data Integration & Interoperability 

  De volgende specialisatie is in voorbereiding:
  Data Architecture

  Herexamen
  Wanneer het resultaat onvoldoende is, of wanneer een hoger resultaat gewenst is, kan er een herexamen worden aangevraagd. Een herexamen kost 200,- Euro (Excl. BTW) en kan in overleg, vrijwel direct, ingepland worden. Er is een minimum periode van 48 uur vereist tussen een eerste poging en een herexamen.

  DAMA International levert de examens en houdt de status bij van gecertificeerde professionals. De certificering is 3 jaar geldig.

   

  *DAMA-DMBoK2 boek
  Het DAMA-DMBoK2 boek wordt tijdens de training aan de deelnemers verstrekt en vormt in samenhang met de training de basis voor de voorbereiding op het examen.

  Inschrijfformulier Certified Data Management Professional (CDMP)

  DEELNEMER

  FACTUURADRES

  OPMERKINGEN

  Voorwaarden

  2 + 11 =

  *Voorwaarden

  Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

  Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

  Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
  Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

  Druk- en zetfouten voorbehouden.

  Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

  OOK IN-COMPANY!

  Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.