Certified Data Management Professional (CDMP) – DAMA DMBoK2

 Certified Data Management Professional (CDMP) – DAMA-DMBoK2

– de gouden standaard in data management

In deze 3-daagse data management professional training (met examen) word je opgeleid voor het wereldwijd erkende, onafhankelijke CDMP (Certified Data Management Professional) examen van DAMA International. De certificering is ontwikkeld door DAMA International. DAMA International levert de examens en houdt de status bij van gecertificeerde professionals.

DAMA-DMBoK2 is een framework van processen, technieken en methodes om data management in te richten, van strategisch tot operationeel niveau.

Het Certified Data Management Professional (CDMP) examen is zowel online als klassikaal beschikbaar en internationaal getoetst op de laatste versie van de Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBoK2).

Connected Data Academy is geselecteerd partner van DAMA Nederland (chapter van DAMA International) voor individuele CDMP certificering.

Over DAMA International
DAMA (Data Management Association) International is een wereldwijd bekende en erkende non-profit organisatie van data management professionals. DAMA International heeft wereldwijd tal van chapters, waaronder Nederland (DAMA NL, www.dama-nl.org)

 

Duur:
3 dagen + online examen (2 uur)

Kosten:
€ 1.995,00 excl. BTW + examenkosten € 300,00 excl. BTW, optioneel herexamen € 200,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoeringen:
NL: 08,09,10 november 2021
EN: 14,15,16 december 2021
NL: 08,09,10 februari 2022
NL: 05,06,07 april 2022
EN: 28,29,30 juni 2022
NL: 20-22 september 2022
NL: 28,29,30 november 2022

In-company uitvoering
Al vanaf 4 deelnemers kunnen wij de CDMP training in-house en op maat verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

Introductie

Data Management beslaat het brede veld van technieken en methoden om (complexe) data op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier te beheren en beschikbaar te stellen voor analyse en sturing. DMBoK2 is een raamwerk van processen, technieken en methoden om datamanagement van strategisch tot operationeel niveau in te richten. Het geeft inzicht, richting en handvatten en sluit aan om de actuele werkwijze binnen een organisatie.

In de 3-Daagse Training Certified Data Management Professional komen alle aspecten van het raamwerk aan bod, leer je hoe je het raamwerk van DAMA-DMBoK2 toe kunt passen en ben je voorbereid op het Certified Data Management Professional (CDMP) examen. De training behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standard DAMA- DMBoK2. 

Voor wie is deze data management training plus CDMP certificering van belang?
Data management bestaat uit het brede veld van technieken en methodes om de juiste hoeveelheden complexe data op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze te beheren en beschikbaar te stellen voor analyse, strategische besluitvorming en sturing. De Certified Data Management Professional (CDMP) training is
dan ook van belang voor alle professionals die betrokken zijn bij data management binnen de organisatie.

Qua functionarissen denken wij o.a. aan: Chief Data Officers (CDO’s), CIO’s, CAO’s, informatiemanagers, data architecten, data stewards, data governance managers, data quality managers, data owners, IT managers, data-analisten, Data Warehouse (DWH) managers, Business Intelligence (BI) professionals, data security managers, database administrators, data-integratie specialisten, data scientists, Data Protection Officers (DPO’s), Privacy Officers (PO’s), informatie-, applicatie- en solutions architecten, business analisten, project/programma managers en vele andere (data) professionals.

Wat is het doel van deze CDMP (Certified Data Management Professional) training?
Het doel van deze CDMP training is dat je opgeleid wordt tot data management professional op het gebied van o.m. data architectuur, data kwaliteit en data governance. Daarnaast zorgen wij ervoor dat je optimaal bent voorbereid op het Certified Data Management Professional (CDMP) examen van DAMA International.

De docenten geven je een actueel, conceptueel en praktisch inzicht in de opzet en inhoud van DAMA-DMBOK2 en gaan in op de nieuwe rol van ‘data as an asset’, de moderne data-architectuur en de vérgaande personalisering van data en analytics waardoor u veel meer grip op data nodig heeft. De training is voorzien van tal van praktijkvoorbeelden, use cases, demo’s en workshops

Je resultaten na afloop:

 • Je hebt inzicht in de waarde van Data –  (“Data as an Asset”)
 • Je kunt Data Governance en Data Management positioneren
 • Je bent bekend met het Data Management Body Of Knowledge (DMBoK2) raamwerk voor Data Management
 • Je bent bekend met verschillende methoden voor databeheer
 • Je hebt kennis van de verschillende datamanagement-disciplines
 • Je kunt de betekenis van data in de breedste zin van het woord plaatsen
 • Je weet welke aspecten wel of niet inzetbaar/belangrijk voor jouw organisatie
 • Je weet hoe je data als stabiel en consistent strategisch instrument kunt gebruiken
 • Je beschikt over een actueel, conceptueel en praktisch inzicht om organisatiebreed datagedreven te werken
 • Je hebt een aanzet gemaakt tot een actie-/projectplan op individueel en/of organisatieniveau 
 • Je bent voorbereid op het CDMP Data Management Fundamentals examen

 

Programma

Tijdens de 3-Daagse Training Certified Data Management Professional (CDMP) wordt ingegaan op de verschillende Data Management thema’s gecentreerd rondom het centrale thema Data Governance. De focus ligt op de samenhang tussen de diverse thema’s en het creëren van een consistent en strategisch business instrument. Tegelijkertijd leer je welke thema’s voor jouw organisatie inzetbaar/belangrijk zijn en hoe je deze vervolgens verwerkt in een actie-/projectplan.

Het CDMP examen bestaat uit 14 onderdelen. Onderstaand tref je deze onderdelen aan inclusief het percentage dat de betreffende onderdelen van het examen uitmaken. Tijdens de training wordt rekening gehouden met deze verdeling:

1. Data management process – 2%
2. Big data – 2%
3. Data architecture – 6%
4. Document and content management – 6%
5. Data ethics – 2%
6. Data governance – 11%
7. Data integration and interoperability – 6%
8. Master and reference data management – 10%
9. Data modelling and design – 11%
10. Data quality – 11%
11. Data security – 6%
12. Data storage and operations – 6%
13. Data Warehousing (DWH) and Business Intelligence (BI) – 10%
14. Metadata management – 11%

Dag 1 – DAMA-DMBoK2 deel 1

 • Introductie Data management, data governance en data architectuur
 • Data management: de relatie tot DAMA-DMBOK2 en de rol van data governance
 • De achtergronden van DMBOK als framework
 • Introductie van de Knowledge Areas
 • De nieuwe rol van data: ‘data as an asset’
 • Context diagrammen, op basis waarvan actieplannen gemaakt worden voor implementatie
 • Metadata-, reference- en masterdata, Data Warehousing (DWH) en Business Intelligence (BI)
 • Diverse workshops

Dag 2 – DAMA-DMBoK2 deel 2

 • Introductie en verdieping van de knowledge areas Metadata, reference en master data, Data Warehousing (DWH) en Business Intelligence (BI)
 • Introductie en verdieping van de knowledge areas Data modelling en design, data kwaliteit, data integratie, storage, security
 • Diverse workshops

Dag 3 – DAMA-DMBoK2 deel 3 + voorbereiding examen

 • Introductie en verdieping van de knowledge areas documents en content management, big data en data science, data privacy en ethiek
 • Introductie en toepassing DAMA Data Management Maturity Model
 • Diverse workshops
 • Voorbereiding op het Certified Data Management Professional (CDMP) examen
 • Na afloop van de training plannen wij met je het online certificerende examen van DAMA International in. Wij verzorgen je inschrijving en nemen alle administratieve rompslomp voor onze rekening.

  Je ontvangt voor aanvang van de training het boek DMBoK2, dat tijdens de training en ter voorbereiding van het examen bestudeerd moet worden

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben en gecertificeerd Certified Data Management Professional (CDMP) zijn.

Door de verscheidenheid aan workshops en de ruime ervaring van de docenten welke nog altijd actief betrokken zijn bij tal van dataprojecten ontstaat er een interactie waarbij theorie en praktijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Docenten

 • Erik Fransen
 • Ferry Eijgel
 • Antoine Stelma
 • Philip du Maine

CDMP Examen – Data Management Fundamentals
Het internationaal erkende (Engelstalige) Data Management Fundamentals examen bestaat uit 100 Multiple Choice vragen en  test de kennis op de bekende DAMA-kennisgebieden zoals deze in het DAMA Framework worden weergegeven, plus Data Ethics en Big Data. Het examen wordt online afgenomen en is individueel op een door de deelnemers zelf te kiezen tijdstip in te plannen. Je dient het examen binnen 90 minuten af te leggen. 
Wanneer Engels niet je moedertaal is, krijg je 20 minuten extra tijd.

Het CDMP examen is een online open boek examen en de minimale score om te slagen is 60%. Wanneer je de eerste keer niet slaagt voor het examen, dan kunt je het examen direct opnieuw afleggen. 
De kosten van examen bedragen € 300,00 excl. BTW en zijn niet in de cursusprijs opgenomen.
De kosten voor een herexamen zijn € 200,00 excl. BTW en zijn niet in de cursusprijs opgenomen.

De CDMP-certificering is 3 jaar geldig.

DAMA-DMBoK2 boek
Het DAMA-DMBoK2 boek wordt tijdens de training aan de deelnemers verstrekt en vormt in samenhang met de training de basis voor de voorbereiding op het examen. De kosten van het boek zijn in de cursusprijs opgenomen.

Inschrijfformulier Certified Data Management Professional (CDMP)

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

7 + 9 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.