Microsoft Power BI Essentials & Labs

Connected Data Academy biedt professionals, met affiniteit voor data- en analytische vraagstukken, de mogelijkheid zich ontwikkelen in het werken met de toonaangevende visualisatietool Microsoft Power BI in een training verdeeld over twee dagen.


Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW
2 daagse – Klassikaal

Deelnemers:
4-8

Cluster:
Tools

Uitvoering:                                   
in overleg te bepalen (2024)

Algemeen

De training is ontwikkeld en wordt verzorgd door professionals met veel toegepaste kennis en ervaring binnen het vakgebied.

Aan het eind van deze training heb je voldoende kennis, ervaring en handvatten om opdrachten uit te kunnen voeren met de tool Microsoft Power BI Desktop.

Resultaten na de training:

 • De deelnemers weten wat de functionele en technische mogelijkheden van Power BI Desktop zijn;
 • De deelnemers vergroten de kennis van Power BI Desktop: o.a. analyses, calculaties en dashboards worden behandeld en uitvoerig gedemonstreerd.

 De cursus is zo praktisch mogelijk opgezet met vele voorbeelden, korte opdrachten, een eindcase en discussies onder leiding van de ervaren docent.

De docent heeft een gedegen achtergrond in Microsoft Power BI.

Programma

Dag 1:

 • Visualisatie van data
 • Power BI Overview
 • Power BI Building Blocks
 • Verbinden met brondata
  • Case Opdracht 1: Verbinden met Brondata
 • Power BI Workspace
  • Case Opdracht 2: Visualisaties in Power BI
 • Aggregaties
  • Case Opdracht 3: Berekende velden
 • Hiërarchieën
  • Case Opdracht 4: Hiërarchieën in Power BI.

Dag 2:

 • Relaties tussen tegels
  • Case Opdracht 5: Relaties tussen ‘Tegels’
 • Filters
  • Case Opdracht 6: Filters
 • Slicers
  • Case Opdracht 7: Slicers
 • Query Editor & DAX
  • Case Opdracht 8: Query Editor
 • Join types en Relaties
  • Case Opdracht 9: ‘joinen’ met een andere bron
 • Relatie met meerdere bronnen
  • Case Opdracht 10: Multiple Source Visual
 • Rapporten publiceren
  • Case Opdracht 11: Rapporten Publiceren
 • Eindopdracht (2 uur)

In deze eindopdracht gaat het erom dat je zelf keuzes maakt in hoe je de diverse inzichten visueel maakt. Doel is het creëren van een dashboard met meerdere pagina’s.

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 Docenten

 • Ferry Eijgel
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier Microsoft Power BI Essentials & Labs

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

7 + 1 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.
Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.
Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!