Informatie Analyse voor Business Intelligence

Weet jij wat de randvoorwaarden voor een succesvolle Informatie Analyse voor Business Intelligence zijn?

 

Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Business Intelligence & Data Warehousing

Uitvoering:

 • 8,9 april 2024
 • 2,3 juli 2024

Algemeen

Weet jij wat erbij komt kijken om een goede informatie analyse (voor business intelligence) voor te bereiden, uit te voeren en terug te koppelen naar de uiteindelijke gebruikers?

Je resultaten na Informatie Analyse voor Business Intelligence:

 • Je kent de vaardigheden die nodig zijn om een gedegen informatie analyse uit te voeren, specifiek gericht op Business Intelligence en Datawarehousing
 • Je weet hoe je KPI’s kunt ontwerpen voor sturing en de rol van de informatie analist
 • Je begrijpt de relatie tussen indicatoren en analyse vanuit de bedrijfsprocessen en databehoefte
 • Je kunt effectieve en inzichtelijke rapportages ontwerpen
 • Je kunt het acht-stappenplan toepassen en direct aan de slag gaan met je eigen business case.

Programma

Door in te gaan op gangbare besturingsmodellen, proces- en informatiemodellen wordt het acht-stappenplan doorlopen waardoor je inzicht krijgt in een succesvolle informatie analyse.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Informatie analyse en business analyse: verschillen, overeenkomsten en relevantie
 • Workshop Informatiebehoeften-analyse op basis van realistische casus
 • Business process management en Procesanalyse als startpunt voor informatieanalyse voor BI
 • Effectief rapporteren en de rol van de informatie analist: theorie en praktijk van presenteren van informatieproducten aan gebruikers
 • Datakwaliteitsanalyse: van data naar inzicht betekent grip krijgen op kwaliteit
 • Uitreiking acht-stappenplan met bijbehorende templates voor eigen gebruik

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

 • Philip du Maine
 • Ferry Eijgel
 • Erik Fransen

Inschrijfformulier Informatie Analyse voor Business Intelligence

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

4 + 1 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!