Ensemble Logical Modeling Facilitated Workshop Training

Analyze, discuss, contemplate, & present enterprise business models that are capable of capturing the enterprise-wide, integrated, agile, business model requirements.

 

Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.950,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data Modelleren

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op.

General

About Ensemble Logical Modeling

Enterprise Integration Platforms, such as the Enterprise Data Warehouse, store integrated data in a common database. The features of this common target schema typically include:

a) enterprise-wide scope,

b) auditable data,

c) data sourced from several source systems,

d) a conformed, common view of the enterprise data,

e) be flexible enough to accommodate perpetual change, and also most commonly

f) persisted/historized data

 

Modeling the Enterprise Data Model

Since source systems are based on functional or departmental data models, no source systems can speak to the common model for the enterprise. For this reason, the Enterprise Data Model that determines how data will be integrated, must be based on a common model with an enterprise-wide scope. The design of this model can only come from the business (versus technical) representatives of the organization.

 

Ensemble Logical Model (ELM)

The Ensemble Logical Model is an enterprise business model that is capable of capturing the enterprise-wide, integrated, agile, business model requirements. The ELM model is created by the business representatives of the organization through interactive modeling workshops. These are facilitated Ensemble Logical Modeling sessions.

 

The ELM workshop

The ELM workshop is an interactive, facilitated, business-driven design session. It depends on the active participation of all attending business representatives.

This is not a technical session; no computers, only people, white boards & Post-it notes involved.

During the workshop, participants work together on identifying the Core Business Concepts (CBCs) of the organization and the Natural Business Relationships (NBRs) that associate the concepts.

 

Audience:

Business Area Representatives, Business Analysts, Enterprise Data Modelers, Analytics Professionals, Data Scientists, Enterprise Architects, CIO, CTO, CDO, CFO, & all who use & leverage organizational data

 

 

The ELM workshop is a highly interactive session that depends on active participation. Allow for small groups to form and collaborate, allow for debate and discussion, allow time to contemplate, and ask business representatives to present their models.

Programm

Day 1 / AM

Business Data Modeling Meaning & Semantics.

Conceptual, Logical & Ensemble Modeling.

Data Warehousing and the Enterprise Integration Initiatives.

Business-Driven Modeling.

Agility, Historization, Semantic Gap & Data Architecture.

Fundamentals of Unified Decomposition, Ensemble & ELM.

Core Business Concepts (CBC) & Natural Business Relationships (NBR).

ELM Workshop agenda, tools & artifacts.

 

Day 1 / PM

ELM Modeling Workshop Case 1 Exercise.

Complete first ELM model. Present and Discuss each Group ELM Model.

Details on CBC Worksheets and NBR. Facilitator, Scribe & Note Taker roles.

ELM Modeling Workshop Case 2 Exercise.

Complete ELM model & first CBC Worksheets with NBR.

Present and Discuss each Group ELM Model and CBC Worksheets.

 

Day 2 / AM

Ensemble Modeling of Unique, Specific, Natural Business Relationships (Unit of Work).

Common NBR Design Patterns.

Keyed-Instance Considerations. Abstraction/Generalization.

Classifications/Categorizations.

Unique Identities.

Moving to Ensemble Modeling Patterns (EMP). Individual Exercises.

 

Day 2 / PM

Final ELM Modeling Workshop Case / Putting it all Together.

Complete Final ELM.

Present and Discuss each Group ELM Model, CBC Worksheets, NBR, and Attribution.

Discuss Roles: Facilitator, Scribe & Note Taker.

Final Topics and Q&A.

Our training courses are concuted by experienced teachers who have earned their spurs in advisory practice.


Teachers

  • Hans P. Hultgren
  • Remco Broekmans

 

 

Genesee Academy provides world class DWBI training from the Enterprise Data Warehouse (EDW) to Business Intelligence with the latest on multi-structured data, enterprise integration, big data, information visualization, DW2.0 with Bill Inmon, hyper-agility and Agile Data Warehousing.

Connected Data Academy is an Authorised Training Partner of Genesee Academy (GA).

Inschrijfformulier Ensemble Logical Modeling Facilitated Workshop Training

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

15 + 8 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!