Dimensioneel Modelleren

 Weet jij hoe je een dimensioneel datamodel ontwerpt waarmee je eindgebruikers optimaal bediend worden?

In de training Dimensioneel Modelleren leer je in twee dagen hoe een dimensioneel datamodel ontwerpt waarmee je eenvoudig en gestructureerd een grote diversiteit aan analytische vragen van de eindgebruiker ondersteunt.

Dimensioneel Modelleren is een standaard modelleringstechniek voor veel Business Intelligence en Analytics-oplossingen die datamodellen laat aansluiten op de bedrijfsprocessen. Na afloop weet je hoe je een dimensioneel opzet op basis van feiten en dimensies en hoe je moet omgaan met historische gegevens.

 


Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data Modelleren

Uitvoering: 

 • in overleg te bepalen (2024)

Algemeen

 

Door deze tweedaagse cursus krijg je inzicht in hoe een dimensioneel model wordt opgezet, hoe je moet omgaan met historische gegevens en wat de positie is van het dimensionele model in de moderne datawarehouse.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Inleiding dimensioneel modelleren
 • Datawarehouse – overview en de positie van het dimensioneel model als toegangspoort voor de eindgebruikers tot het datawarehouse
 • Dimensioneel denken: wat is dat, hoe ontwerp je een goed model en hoe zorg je ervoor dat je eindgebruikers het model ook begrijpen?
 • Verdieping dimensioneel modelleren: omgaan met historie, snowflaking
 • Stermodelleren op basis van het datavault datawarehouse

 

Je resultaten na Dimensioneel modelleren:

 • Je kent de definities en terminologie binnen het aandachtsgebied dimensioneel modelleren
 • Je kunt een dimensioneel model maken gebaseerd op een onderliggend datamodel van een datawarehouse
 • Je kent de verschillende ontwerpvarianten en begrijpt welke overwegingen er zijn om de juiste keuzes te maken

Programma

In twee dagen leer je hoe een dimensioneel model wordt opgezet op basis van feiten en dimensies, hoe je om kunt gaan met historische gegevens en leer je de positie van het dimensionele model ten opzichte van het datawarehouse.

Dag 1:

 • Introductie basisconcepten: dimensies en feiten
 • Business requirements ophalen om te komen tot dimensies en feiten
 • De vier processtappen om te komen tot een dimensioneel model
  • Selecteer het business process
  • Bepaal de “grain”
  • Identificeer de dimensies
  • Identificeer de feiten
 • Dimensies: context
 • Feiten: meetwaarden
 • Sterschema’s en OLAP kubussen
 • Omgaan met veranderingen in data en modellen
 • Meerdere korte groepsopdrachten op basis van een case

 

Dag 2:

 • Verdieping feitentabellen
  • Tabelstructuur
  • Additive, Semi-Additive, en Non-Additive feiten
  • Omgaan met NULL waarden
  • Conformed feiten
  • Transactiefeitentabellen
  • Snapshots en feitentabellen
  • Factless feitentabellen
  • Aggregatie en feitentabellen
  • Consolidated feitentabellen
 • Verdieping dimensionele tabellen
  • Tabelstructuur
  • Sleutels
  • Drilling down / rolling up
  • Degenerate dimensies
  • Hierarchien
  • Omgaan met tijd
  • Slowly changing dimensies
  • Junk dimensies
  • Snowflaked dimensies
 • Integratie
  • Conformed dimensies
  • Datawarehouse bus architectuur
  • Datawarehouse bus matrix
  • Data Vault model, architectuur en dimensionele modellen
 • Meerdere korte groepsopdrachten op basis van een case

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

Docenten

 • Jolanda van Gilst
 • Philip du Maine
 • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier Dimensioneel Modelleren

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

14 + 15 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.
Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.
Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!