Development with TIBCO Datavirtualization

Leer de fijne data-integratie kneepjes met “Development with Tibco Data Virtualization”

 

Duur:
3 dagen

Kosten:
€ 2.950,00 excl. BTW

Deelnemers:
3-8

Cluster:
Tools

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op.

 

Algemeen

Deze 3-daagse training beschrijft het TIBCO Data Virtualization Platform en het gebruik ervan voor het virtualiseren van Enterprise-data. Deze training behandelt ook de TIBCO Data Virtualization Studio en hoe gegevensbronnen, views en services kunnen worden gemaakt en geconfigureerd. De training bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk aan de hand van begeleidende labs met de Discovery-tool, Web-services en Business Directory. Beveiligingsconfiguratie en het optimaliseren van de performance van de query engine wordt uitgebreid bediscussieerd. Er is veel aandacht voor het gebruik van de cache en de verschillende scenario’s en afwegingen bij eenvoudige en complexe databronnen.

 

Leerdoelen:

 • Bouw geïntegreerde projecten met databronnen
 • Realiseer en configureer view en verken het publicatieproces
 • Discussieer en ervaar de kracht van scripting
 • Ontwikkel webservices
 • Leer werken met XML-transformaties
 • Herken en pas de beveiligingsopties toe
 • Leer hoe het cache mechanisme en de query engine samenwerken
 • Beschrijven van het ‘Troubleshooting process’

Voertaal:
De voertaal van de training is Nederlands of Engels. Het lesmateriaal en de certificering wordt in het Engels aangeboden.

  Trainingsvereiste:
  Algemene SQL vaardigheid en basiskennis van databases zijn een pre.

   

  Programma

  • Platform & Components 
  • Werken met virtuelen lagen & Studio
  • Data Bronnen & Data Discovery 
  • Layered design & Views
  • Publishing
  • Caching
  • Basic Beveiliging (Users. & Teams)
  • Data Beveiliging (Row & Column Based)
  • Parameterized Queries
  • Scripting
  • XML Transformations
  • Query Engine

  Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben en werkzaam zijn als consultant.

  Alle betrokken TIBCO Data Virtualisatie trainers zijn senior Data Architect, Technology Consultant en TIBCO Data Virtualization Associate & Professional gecertificeerd.

  Docenten

  • Antoine Stelma
  • Jolanda van Gilst
  • Philip du Maine

  Inschrijfformulier Development with TIBCO Datavirtualization

  DEELNEMER

  FACTUURADRES

  OPMERKINGEN

  Voorwaarden

  10 + 3 =

  *Voorwaarden

  Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.
  Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.
  Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
  Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

  Druk- en zetfouten voorbehouden.

  Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

  OOK IN-COMPANY!

  Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!