Data Science Advanced

In deze cursus gaan we dieper in op de fundamenten van Data Science.

 

Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data Science & Big Data

Uitvoering:
In overleg in te plannen,
Neem alvast contact met ons op

Algemeen

In deze 2 daagse cursus gaan we in op de rol van Data Science binnen steeds complexer wordende datalandschap en de continue behoefte van de business om meer inzicht in deze data. Door toepassing van Data Science wordt de business ondersteunt in het creëren van het inzicht. Hiertoe heeft de Data Scientist niet alleen slimme tools en ontwikkelomgevingen nodig, maar ook kennis van wiskunde en statisitiek.
In deze cursus gaan we dieper in op de benodigde wiskundige en statistische kennis die nodig is voor het toepassen van data science en gaan we aan de slag met opdrachten met Python, R en statistische Data Science Suites.

Programma

Dag 1
– Data Science als onderdeel van het Data & Analytics ecosysteem
– Wiskunde en Data Science
– Statistiek en Data Science
– Data Visualisatie
– Machine Learning
– Deep Learning 
Dag 2
– Werken met Python
– Werken met R
– Werken met Statistica
– Beschikbare libraries
– Diverse labs

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

Docenten

  • Erik Fransen
  • Ferrij Eijgel

Inschrijfformulier Data Science Advanced

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

5 + 8 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!