Data Management Essentials

Goed datamanagement is onmisbaar in het op tijd beschikbaar hebben van de juiste informatie.

Pas als de context, betekenis en samenhang duideijk is, is data inzetbaar als informatie.

Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoering:                                            

 • 21,22 juni 2021
 • 09,10 september 2021
 • 08,09 december 2021

Algemeen

De hoeveelheid data neemt toe en daarmee ook de behoefte om op een effectieve, efficiënte én ethische wijze gebruik te maken van de beschikbare data. Maar hoe zorg je ervoor dat de aanwezige data actueel, compleet, betrouwbaar, veilig en op tijd beschikbaar is voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en het nemen van de juiste managementbeslissingen?

In deze training gaan we in op de verschillende aspecten van Data Management en laten we je zien hoe je de (steeds grotere wordende) hoeveelheid data op praktische wijze kunt beheren en zorgeloos beschikbaar stelt aan de business.

 

Je resultaten na Data Management:

 • Je hebt inzicht in de waarde van Data – (“Data as an Asset”)
 • Je kunt Data Governance en Data Management positioneren
 • Je bent bekend met het Data Management Body Of Knowledge (DMBOK2) raamwerk voor Data Management
 • Je hebt kennis van de verschillende datamanagement-disciplines
 • Je kunt de betekenis van data in de breedste zin van het woord plaatsen
 • Je weet welke aspecten wel of niet inzetbaar/belangrijk voor jouw organisatie
 • Je weet hoe je data als stabiel en consistent strategisch instrument kunt gebruiken
 • Je bent je ervan bewust dat werken met data geen individueel IT-project is

Deze cursus richt zich bij uitstek op diegene die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of transformatie naar een data-gedreven organisatie; IT-managers, Informatiemanagers, Line of Business managers en eenieder die bijdraagt aan de interne cultuur, processen en strategische visie van de organisatie.

Programma

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt ingegaan op de verschillende Data Management thema’s gecentreerd rondom Data Governance. De focus ligt op de samenhang tussen de diverse thema’s en het creëren van een consistent en strategisch business instrument. Tegelijkertijd leer je welke thema’s voor jouw organisatie inzetbaar/belangrijk zijn.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De waarde van data (“Data as an Asset”)
 • Het DAMA-DMBOK Framework
 • Data Governance
 • Data Architectuur
 • DataWarehousing & Business Intelligence
 • Metadata
 • Masterdata & Referentiedata
 • Data Modeling & Design
 • Data Storage & Data Operations
 • Data Security
 • Data Integratie
 • Data Quality
 • Privacy by Design (Privacy & Ethiek)
 • Data Capabilities workshop

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

 • Antoine Stelma
 • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier Data Management Essentials

Datum & locatie

Voorwaarden

6 + 6 =

*Voorwaarden

Door het opsturen van dit formulier meldt u zich formeel aan voor een opleiding of cursus. Wij reserveren direct een plaats voor u in de door u bestelde opleiding of cursus. Binnen één werkdag ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een factuur. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij van u een ondertekende bevestiging van inschrijving hebben ontvangen en de factuur betaald is. Vanaf de bevestiging van uw aanmelding heeft u veertien dagen de tijd om uw inschrijving te wijzigen of ongedaan te maken.

Mocht u bij het verzenden van dit formulier tegen (technische) problemen aanlopen, verzoeken wij u uw gegevens in een mail te zetten en deze te versturen naar: academy@connecteddatagroup.com.

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.