Data Management Essentials

Goed datamanagement is onmisbaar in het op tijd beschikbaar hebben van de juiste informatie.

Pas als de context, betekenis en samenhang duideijk is, is data inzetbaar als informatie.

 

Duur:
1 dag

Kosten:
€ 590,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoering

 • in overleg te bepalen (2024)         

Algemeen

De hoeveelheid data neemt toe en daarmee ook de behoefte om op een effectieve, efficiënte én ethische wijze gebruik te maken van de beschikbare data. Maar hoe zorg je ervoor dat de aanwezige data actueel, compleet, betrouwbaar, veilig en op tijd beschikbaar is voor de uitvoering van bedrijfsprocessen en het nemen van de juiste managementbeslissingen?

In deze training gaan we in op de verschillende aspecten van Data Management en laten we je zien hoe je de (steeds grotere wordende) hoeveelheid data op praktische wijze kunt beheren en zorgeloos beschikbaar stelt aan de business.

 

Je resultaten na Data Management:

 • Je hebt inzicht in de waarde van Data – (“Data as an Asset”)
 • Je kunt Data Governance en Data Management positioneren
 • Je bent bekend met het Data Management Body Of Knowledge (DMBOK2) raamwerk voor Data Management
 • Je hebt kennis van de verschillende datamanagement-disciplines
 • Je kunt de betekenis van data in de breedste zin van het woord plaatsen
 • Je weet welke aspecten wel of niet inzetbaar/belangrijk voor jouw organisatie
 • Je weet hoe je data als stabiel en consistent strategisch instrument kunt gebruiken
 • Je bent je ervan bewust dat werken met data geen individueel IT-project is

Deze cursus richt zich bij uitstek op diegene die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of transformatie naar een data-gedreven organisatie; IT-managers, Informatiemanagers, Line of Business managers en eenieder die bijdraagt aan de interne cultuur, processen en strategische visie van de organisatie.

Programma

Tijdens deze eendaagse cursus wordt ingegaan op de verschillende Data Management thema’s gecentreerd rondom Data Governance. De focus ligt op de samenhang tussen de diverse thema’s en het creëren van een consistent en strategisch business instrument. Tegelijkertijd leer je welke thema’s voor jouw organisatie inzetbaar/belangrijk zijn.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De waarde van data (“Data as an Asset”)
 • Het DAMA-DMBOK Framework
 • Data Governance
 • Data Architectuur
 • DataWarehousing & Business Intelligence
 • Metadata
 • Masterdata & Referentiedata
 • Data Modeling & Design
 • Data Storage & Data Operations
 • Data Security
 • Data Integratie
 • Data Quality
 • Privacy by Design (Privacy & Ethiek)
 • Data Capabilities workshop

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

 • Antoine Stelma
 • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier Data Management Essentials

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

1 + 13 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!