Data Literacy

Wordt data-confident/databehendig door vloeiend ‘data’ te leren spreken en ervaar hoe datageletterheid bijdraagt aan het consequent gebruik van data voor analyse en actie in organisaties.

Duur:
1 dag

Kosten:
€ 590,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Business Intelligence & Data Warehousing

Uitvoering:
In overleg in te plannen. Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

Nu we steeds meer en sneller data verzamelen, verwerken en opslaan nemen de mogelijkheden voor data-analyse toe en wordt het een steeds belangrijker onderdeel in het besluitvormingsproces van organisaties.

Data Literacy helpt je bij het maken van keuzes, leidt tot snellere beslissingen en aantoonbaar betere resultaten. Het is een onmisbare competentie voor iedereen die werkt in een organisatie met datagestuurde oplossingen, producten en diensten.

In deze eendaagse cursus leer je hoe je consequent en actiegericht met data kunt werken. Je vermogen om data in context te lezen stelt je in staat om kritisch naar informatie te kijken. Omdat je de informatie kunt interpreteren, beargumenteren en communiceren benut je de volledig waarde van data.

 

Je resultaten na Data Literacy:

– Je hebt kennis van databronnen

– Je bent bekend met ‘coding’

– Je krijgt inzicht in analysemethoden- en technieken (incl. data science)

– Je kunt populaire statistische bewerkingen weergeven te interpreteren

– Je bent in staat om output van systemen/processen te verklaren

– Je hebt kennis van visualisatievormen en storytelling

– Je kunt een Use Case beschrijven o.b.v. relevante data

 

Programma

Data Literacy bevordert het gebruik van data voor analytics en actie. Het verhoogt de datakwaliteit, versnelt de besluitvorming en vergroot de databehendigheid van medewerkers. Ongeacht rol, vaardigheid of tools.

In deze cursus leer je over alle aspecten die bij datageletterdheid komen kijken.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

– (Big) Data

– Analytics proces, -methoden & -technieken

– Data & Analytics tooling

– Relevante software (Excel, Tableau, Power BI e.d.)

– Statistische toepassingen (Correlaties, Gemiddelde gemiddelden e.d.)

– Grafieken lezen & Assen interpreteren

– Onvolledige & Onbetrouwbare data

– Hypotheses Opstellen & Toetsen

– Dashboards & Datavisualisatie

– Dataintepretatie (voor de hand liggende fouten & juiste conclusies trekken)

– Use Case & Resulterende waarde

 

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

  • Erik Fransen
  • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier Data Literacy

Datum & locatie

Voorwaarden

4 + 6 =

*Voorwaarden

Door het opsturen van dit formulier meldt u zich formeel aan voor een opleiding of cursus. Wij reserveren direct een plaats voor u in de door u bestelde opleiding of cursus. Binnen één werkdag ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een factuur. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij van u een ondertekende bevestiging van inschrijving hebben ontvangen en de factuur betaald is. Vanaf de bevestiging van uw aanmelding heeft u veertien dagen de tijd om uw inschrijving te wijzigen of ongedaan te maken.

Mocht u bij het verzenden van dit formulier tegen (technische) problemen aanlopen, verzoeken wij u uw gegevens in een mail te zetten en deze te versturen naar: academy@connecteddatagroup.com.

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.