Data Literacy

Wordt data-confident/databehendig door vloeiend ‘data’ te leren spreken en ervaar hoe datageletterheid bijdraagt aan het consequent gebruik van data voor analyse en actie in organisaties.

 

Duur:
1 dag

Kosten:
€ 590,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Business Intelligence & Data Warehousing

Uitvoering:
In overleg in te plannen. Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

Nu we steeds meer en sneller data verzamelen, verwerken en opslaan nemen de mogelijkheden voor data-analyse toe en wordt het een steeds belangrijker onderdeel in het besluitvormingsproces van organisaties.

Data Literacy helpt je bij het maken van keuzes, leidt tot snellere beslissingen en aantoonbaar betere resultaten. Het is een onmisbare competentie voor iedereen die werkt in een organisatie met datagestuurde oplossingen, producten en diensten.

In deze eendaagse cursus leer je hoe je consequent en actiegericht met data kunt werken. Je vermogen om data in context te lezen stelt je in staat om kritisch naar informatie te kijken. Omdat je de informatie kunt interpreteren, beargumenteren en communiceren benut je de volledig waarde van data.

 

Je resultaten na Data Literacy:

– Je hebt kennis van databronnen

– Je bent bekend met ‘coding’

– Je krijgt inzicht in analysemethoden- en technieken (incl. data science)

– Je kunt populaire statistische bewerkingen weergeven te interpreteren

– Je bent in staat om output van systemen/processen te verklaren

– Je hebt kennis van visualisatievormen en storytelling

– Je kunt een Use Case beschrijven o.b.v. relevante data

 

Programma

Data Literacy bevordert het gebruik van data voor analytics en actie. Het verhoogt de datakwaliteit, versnelt de besluitvorming en vergroot de databehendigheid van medewerkers. Ongeacht rol, vaardigheid of tools.

In deze cursus leer je over alle aspecten die bij datageletterdheid komen kijken.

 

Onderwerpen die aan bod komen:

– (Big) Data

– Analytics proces, -methoden & -technieken

– Data & Analytics tooling

– Relevante software (Excel, Tableau, Power BI e.d.)

– Statistische toepassingen (Correlaties, Gemiddelde gemiddelden e.d.)

– Grafieken lezen & Assen interpreteren

– Onvolledige & Onbetrouwbare data

– Hypotheses Opstellen & Toetsen

– Dashboards & Datavisualisatie

– Dataintepretatie (voor de hand liggende fouten & juiste conclusies trekken)

– Use Case & Resulterende waarde

 

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

  • Erik Fransen
  • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier Data Literacy

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

3 + 9 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!