DAMA CDMP Specialist Data Governance

DAMA CDMP Specialist Data Governance 

De ééndaagse training Certified Data Management Professional (CDMP) Specialist Data Governance behandelt alle belangrijke gebieden voor het creëren van een duurzame oplossing voor databeheer. Verantwoord, veilig, ethisch, nauwkeurig, efficiënt, bruikbaar, beheersbaar en waardevol.

De training bereid je tegelijkertijd voor op het examen Certified Data Management Professional (CDMP) Data Governance Specialist, wat nodig is om het Practitioner- en Masterniveau te bereiken.

 

Connected Data Academy is geselecteerd partner van DAMA Nederland en faciliteert de individuele CDMP-certificering alsook de proctoring van klassikale examinering.

 

Duur:
1 dag + online examen (110 minuten)

Kosten:
€ 995,00 excl. BTW, incl. examen

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoering:
14 september 2023

Algemeen

De training gaat dieper in op Data Governance volgens DAMA Body of Knowledge (DMBoK) en leert je hoe je beleid en procedures ontwikkelt die de waardering van data en datamanagement als bedrijfsmiddel verhoogt.

Je resultaten na het volgen van de training:

 • Je weet waarom Data Governance een belangrijke datadiscipline is
 • Je weet waar Data Governance staat binnen de verschillende disciplines van Data Management
 • Je kent de relatie tussen Data Governance en alle ander Data Management functies
 • Je weet hoe je principes, beleid, procedures, tools en verantwoordelijkheden voor datastrategie en databeheerstrategie definieert, goedkeurt, communiceert en implementeert
 • Je weet hoe je beleidsnaleving en gegevensgebruik kunt begeleiden en bewaken
 • Je weet hoe je normen voor datakwaliteit en data-architectuur kunt vaststellen en handhaven
 • Je weet op meerdere niveaus in de organisatie aan te geven waarom én hoe je data als een asset beheert
 • Je weet hoe je om moet gaan met de aspecten van organisatieverandering en vereiste gedragsveranderingen te bereiken
 • Je bent voorbereid op het CDMP Data Governance Specialist examen

Doelgroep:
Deze training is beschikbaar voor iedereen die in het bezit is van een DAMA Certified Data Management Professional (CDMP) Associate Certificaat op Practitioner of Masterniveau en zich wil specialiseren in het uitoefenen van gezag, controle en (gedeelde) besluitvorming om data als een asset te beheren en de waarde uit data assets te verhogen.

Aanpak:
De training behandelt alle belangrijke aspecten rond de planning, monitoring en handhaving van data assets. De benodigde kennis wordt verrijkt met relevante en aansprekende (klant)cases uit de dagelijkse praktijk en omvat ook diepgaande discussie over definities, gebruik en implementatie van metadata.

De training wordt verzorgd door een ervaren datamanagement trainer.

Benodigde voorkennis:
CDMP Associate op Practitioner Level of Master Level

Cursusmateriaal:
Het DAMA DMBoK boek (Versie 2) vormt de basis van deze training en dient als voorbereiding op het examen.

 

 

Programma

De training behandelt alle aspecten van het Specialist knowledge area op basis van het DAMA DMBoK boek en wordt aangevuld met diverse korte workshops, opdrachten en discussies om daarmee optimaal voorbereid te zijn op het examen.

1. Introduction

1.1 Business Drivers

1.2 Goals and Principles

1.3 Essential Concepts

2. Activities

2.1 Define Data Governance for the Organization

2.2 Perform Readiness Assessment

2.3 Perform Discovery and Business Alignment

2.4 Develop Organizational Touch Points

2.5 Develop Data Governance Strategy

2.6 Define the DG Operating Framework

2.7 Develop Goals, Principles, and Policies

2.8 Underwrite Data Management Projects

2.9 Engage Change Management

2.10 Engage in Issue Management

2.11 Assess Regulatory Compliance Requirements

2.12 Implement Data Governance

2.13 Sponsor Data Standards and Procedures

2.14 Develop a Business Glossary

2.15 Coordinate with Architecture Groups

2.16 Sponsor Data Asset Valuation

2.17 Embed Data Governance

3. Tools and Techniques

3.1 Online Presence / Websites

3.2 Business Glossary

3.3 Workflow Tools

3.4 Document Management Tools

3.5 Data Governance Scorecards

4. Implementation Guidelines

4.1 Organization and Culture

4.2 Adjustment and Communication

5. Metrics

6. Wrap Up

6.1 Road to Exam

6.2 Tips & Tricks

 

Trainers

De training wordt uitgevoerd door ervaren trainers, allen gecertificeerd, die naast de theoretische basis hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben en dagelijks betrokken zijn bij tal van data(management)projecten.

  Examen & Certificering

  Na afronding van de training verzorgen wij je inschrijving voor het certificerende Specialist examen van DAMA Internationaal.

  Het engelstalige, openboek-*Specialistexamen is ontwikkeld door DAMA International. Het examen test je kennis op de laatste versie van de Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBoK2).

  Je dient het examen, dat bestaat uit 100 multiple-choice vragen, binnen 90 minuten af te ronden. Indien Engels niet je moedertaal is wordt het examen met 20 minuten verlengd.

  Specialist Badges & Certificaten
  Als je een score van meer dan 70% bereikt, kun je in aanmerking komen voor de status CDMP Practitioner. Practitioners hebben naast 2-10 jaar ‘Industry Experience’ ook 2 specialistische examens afgelegd met eveneens een score van tenminste 70%.

  Om CDMP Master te worden heb je een score van tenminste 80% nodig voor zowel het het Data Management Fundamentals examen als 2 Specialist examens. Daarnaast geldt dat er minimaal 10 jaar ervaring is vereist. Dit wordt getoetst op basis van een in te dienen CV bij DAMA International.

  Specialist examens
  De volgende specialistische examens beschikbaar:
  Data Modelling & Design
  – Metadata
  – Data Quality
  – Data Governance
  – Datawarehousing & Business Intelligence
  Reference & Master Data Management
  Data Integration & Interoperability 

  De volgende specialisatie is in voorbereiding:
  Data Architecture

  Herexamen
  Wanneer het resultaat onvoldoende is, of wanneer een hoger resultaat gewenst is, kan er een herexamen worden aangevraagd. Een herexamen kost 250,- euro (Excl. BTW) en kan in overleg, vrijwel direct, ingepland worden. Er is een minimumperiode van 48 uur vereist tussen een eerste poging en een herexamen.

  DAMA International levert de examens en houdt de status bij van gecertificeerde professionals. De certificering is 3 jaar geldig.

  *DAMA-DMBoK2 boek
  Het DAMA-DMBoK2 boek vormt in samenhang met de training de basis voor de voorbereiding op het Specialist examen. 

  Inschrijfformulier Data Governance

  DEELNEMER

  FACTUURADRES

  OPMERKINGEN

  Voorwaarden

  8 + 11 =

   

  *Voorwaarden

  Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

  Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

  Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
  Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

  Druk- en zetfouten voorbehouden.

  Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

  OOK IN-COMPANY!

  Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.