DAMA-DMBOK & Damhof’s Datakwadranten

Leer in 3 dagen meer over de inhoud en opzet van DAMA-DMBOK  en het Damhof Kwadrantenmodel voor je eigen organisatie

 

Duur:
3 dagen

Kosten:
€ 1.995,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoering: 

  • 15,16,17 oktober 2021

 

Algemeen

Het doel van de training is om de organisatie actueel, conceptueel en praktisch inzicht te geven in de opzet en inhoud van DAMA-DMBOK en Damhof Quadrant Model, waarbij de verschillende deelnemers (met diverse achtergrond in IT) inzicht krijgen in de methoden, de koppeling naar de uitdagingen waar de organisatie voor staat en het vertalen ervan naar de deelnemers zelf: welke aspecten van de methoden, met primair focus op DAMA-DMBOK en het Damhof Data Quadrant Modelzijn voor de deelnemer interessant in termen van eigen ontwikkeling.

Programma

Dag 1: DAMA-DMBOK deel 1

Tijdens deze eerste dag wordt kennisgemaakt met de deelnemers en gaan we in op de nieuwe rol van Data (“data as an asset”) voor de organisatie en de effecten die dat heeft op de organisatie en de deelnemers.

De ontwikkeling van de Moderne Data Architectuur en vergaande personalisering van Data & Analytics noodzaakt (veel) meer grip op data. DAMA-DMBOK geeft handvatten om deze grip te creëren.

Op dag 1 gaan we verder in op de achtergronden van DAMA-DMBOK als framework en verdiepen we inhoudelijk de onderwerpen Data Architectuur, Data Governance, Datawarehousing & Business Intelligence, Metadata & Masterdata.

De dag wordt afgesloten met een workshop in groepjes van 4 deelnemers om het geleerde direct te vertalen naar de eigen praktijk (zowel op individueel als organisatie-niveau).

Dag 2: DAMA-DMBOK deel 2 & Damhof Quadrant Model

De tweede dag verdiept de onderwerpen Data Modeling, Datakwaliteit, Data Integratie, Storage, Documents en Security. Met extra aandacht voor privacy en ethiek. Het Damhof Quadrant Model wordt geïntroduceerd en de samenhang met het DAMA-DMBOK wordt besproken: hoe kunnen deze twee methoden elkaar aanvullen en versterken?

De dag wordt afgesloten met een workshop in groepjes van 4 deelnemers om het geleerde direct te vertalen naar de eigen praktijk.

Dag 3: Vertaling naar de organisatie en deelnemers

De laatste dag wordt gebruikt om terug te blikken op de resultaten van dag 1 en 2 (zowel op inhoud van de methoden als op de workshops), waarbij op basis van de behoeften van de deelnemers op onderwerpen nog kan worden verdiept. Dit gaat in de vorm van workshops of discussies. De trainers leveren proactief voor deze derde dag waar nodig en gewenst aanvullende studiemateriaal aan (in de vorm van boeken, artikelen, whitepapers etc.) Het eerste dagdeel is hiervoor gereserveerd.

Het tweede dagdeel gebruiken we om met de groep een actieplan op te stellen voor een mogelijk vervolg (bijvoorbeeld in de vorm van een soortgelijke introductietraining of verdiepende training op 1 of meerdere onderdelen van de de methode), op individueel en/of groepsniveau. Hierbij houden we rekening met de visie en strategie van de organisatie op data governance.

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 Docenten

  • Antoine Stelma
  • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier DAMA-DMBOK & Damhof's Datakwadranten

Datum & locatie

Voorwaarden

8 + 7 =

*Voorwaarden

Door het opsturen van dit formulier meldt u zich formeel aan voor een opleiding of cursus. Wij reserveren direct een plaats voor u in de door u bestelde opleiding of cursus. Binnen één werkdag ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een factuur. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij van u een ondertekende bevestiging van inschrijving hebben ontvangen en de factuur betaald is. Vanaf de bevestiging van uw aanmelding heeft u veertien dagen de tijd om uw inschrijving te wijzigen of ongedaan te maken.

Mocht u bij het verzenden van dit formulier tegen (technische) problemen aanlopen, verzoeken wij u uw gegevens in een mail te zetten en deze te versturen naar: academy@connecteddatagroup.com.

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.