DAMA-DMBOK & Damhof’s Datakwadranten

Leer in 3 dagen meer over de inhoud en opzet van DAMA-DMBOK  en het Damhof Kwadrantenmodel voor je eigen organisatie

 

Duur:
3 dagen

Kosten:
€ 1.995,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Management & Governance

Uitvoering: 
In overleg in te plannen.
Neem alvast contact met ons op.

 

Algemeen

Het doel van de training is om de organisatie actueel, conceptueel en praktisch inzicht te geven in de opzet en inhoud van DAMA-DMBOK en Damhof Quadrant Model, waarbij de verschillende deelnemers (met diverse achtergrond in IT) inzicht krijgen in de methoden, de koppeling naar de uitdagingen waar de organisatie voor staat en het vertalen ervan naar de deelnemers zelf: welke aspecten van de methoden, met primair focus op DAMA-DMBOK en het Damhof Data Quadrant Model zijn voor de deelnemer interessant in termen van eigen ontwikkeling.

Programma

Dag 1: DAMA-DMBOK deel 1

Tijdens deze eerste dag wordt kennisgemaakt met de deelnemers en gaan we in op de nieuwe rol van Data (“data as an asset”) voor de organisatie en de effecten die dat heeft op de organisatie en de deelnemers.

De ontwikkeling van de Moderne Data Architectuur en vergaande personalisering van Data & Analytics noodzaakt (veel) meer grip op data. DAMA-DMBOK geeft handvatten om deze grip te creëren.

Op dag 1 gaan we verder in op de achtergronden van DAMA-DMBOK als framework en verdiepen we inhoudelijk de onderwerpen Data Architectuur, Data Governance, Datawarehousing & Business Intelligence, Metadata & Masterdata.

De dag wordt afgesloten met een workshop in groepjes van 4 deelnemers om het geleerde direct te vertalen naar de eigen praktijk (zowel op individueel als organisatie-niveau).

Dag 2: DAMA-DMBOK deel 2 & Damhof Quadrant Model

De tweede dag verdiept de onderwerpen Data Modeling, Datakwaliteit, Data Integratie, Storage, Documents en Security. Met extra aandacht voor privacy en ethiek. Het Damhof Quadrant Model wordt geïntroduceerd en de samenhang met het DAMA-DMBOK wordt besproken: hoe kunnen deze twee methoden elkaar aanvullen en versterken?

De dag wordt afgesloten met een workshop in groepjes van 4 deelnemers om het geleerde direct te vertalen naar de eigen praktijk.

Dag 3: Vertaling naar de organisatie en deelnemers

De laatste dag wordt gebruikt om terug te blikken op de resultaten van dag 1 en 2 (zowel op inhoud van de methoden als op de workshops), waarbij op basis van de behoeften van de deelnemers op onderwerpen nog kan worden verdiept. Dit gaat in de vorm van workshops of discussies. De trainers leveren proactief voor deze derde dag waar nodig en gewenst aanvullende studiemateriaal aan (in de vorm van boeken, artikelen, whitepapers etc.) Het eerste dagdeel is hiervoor gereserveerd.

Het tweede dagdeel gebruiken we om met de groep een actieplan op te stellen voor een mogelijk vervolg (bijvoorbeeld in de vorm van een soortgelijke introductietraining of verdiepende training op 1 of meerdere onderdelen van de de methode), op individueel en/of groepsniveau. Hierbij houden we rekening met de visie en strategie van de organisatie op data governance.

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 Docenten

  • Antoine Stelma
  • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier DAMA-DMBOK & Damhof's Datakwadranten

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

4 + 13 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.