CRISP-DM Methode voor Data Science

Leer hoe je Data Science echt succesvol kunt maken door te werken volgens het CRISP-DM Model.

 

Duur:
1 dag

Kosten:
€ 720,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data Science & Big Data

Uitvoering:

 • in overleg te bepalen (2024)

 Algemeen

CRISP-DM is de standaardmethodiek voor het analyseren, ontwerpen en implementeren van Data Science toepassingen. Leer hoe je Data Science echt succesvol kunt maken door gestructureerd en procesmatig te werken. 

 

Je resultaten na CRISP-DM Methode voor Data Science:

 • Je hebt inzicht in de doelen van CRISP-DM
 • Je hebt inzicht in de verschillende onderdelen van CRISP-DM
 • Je hebt inzicht in de deeltaken en benodigde rollen, kennis en vaardigheden
 • Je hebt de beschikking over templates en best practices voor directe toepassing in de praktijk
 • Je begrijpt hoe CRISP-DM onderdeel gaat vormen van bestaande methoden voor analyse, ontwerp en implementatie

 

 

Programma

 • Introductie Data Science en de noodzaak om methodisch te werken
 • Introductie CRISP-DM Methode voor Data Science
 • Verdieping CRISP-DM per stap
  1) Business Understanding
  2) Data Understanding
  3) Data Preparation
  4) Modeling
  5) Evaluation
  6) Deployment
 • Best Practices en Templates
 • Workshop CRISP-DM: IST en SOLL van je eigen kennis en vaardigheden bepalen en plan van aanpak opstellen

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

Docenten

 • Erik Fransen
 • Ferry Eijgel

Inschrijfformulier CRISP-DM Methode voor Data Science

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

13 + 12 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!