Advanced Data Vault Modeling

De volgende stap na de Data Vault Certificering (CDVDM) is deelname aan het Advanced Data Vault Modeler Seminar & Lab van Genesee Academy.

Deze tweedaagse training staat open voor alle gecertificeerde Data Vault Modellers die hun ervaring willen delen, op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Data Vault Modeling en tegelijkertijd hun kennis uit willen breiden door te leren van best practices én lessons learned ingebracht door andere deelnemers.

De focus van deze interactieve trainingsdagen voor ervaren Data Vault Modelers ligt op real-life modeleringscases. Aan de hand van groepsanalyses worden de verschillende alternatieven die beschikbaar zijn in de datacollectie benadering van Data Vault Ensemble blootgelegd, beschouwd, gerangschikt en uiteindelijk geclassificeerd en gecategoriseerd op basis van best practices.

Door deel te nemen aan het Advanced Seminar & Lab krijg je een actueel en dieper inzicht in de verschillende opties die nu beschikbaar zijn in de datacollectie benadering van Data Vault Ensemble.

 

 

 

Duur:
2 dagen PodClass Training

Kosten:
€ 1.795,00 excl. BTW

Deelnemers:
6 tot 25

Cluster:
Data Modelleren

Uitvoering:
Juni 2023 – Online

Connected Data Academy verzorgt, sinds 2009, als volwaardige partner van Genesee Academy de certificering in Nederland en België.

Algemeen

FOCUS
The focus of this course is modeling.  In particular this course is focused on providing students a deeper understanding of the various options available within the Data Vault Ensemble modeling approach.

GOAL
The goal of this course is to enable data modelers and architects to make the most informed and best possible modeling decisions when establishing their specific modeling pattern in their organization.

APPROACH
This course follows an example-driven approach based on over a dozen real-life modeling cases.  For each modeling scenario there is a business case that leads to a set of alternatives.  Through interactive group analysis and discussions, and drawing on the experiences of the students in the class, the various alternatives are uncovered, considered, often ranked, and ultimately classified and categorized based on best practice considerations, pros & cons, and how appropriate they might be given the specific business scenarios.

TARGET AUDIENCE
This course if for data modelers, data architects, information modelers, and other data warehousing and business intelligence professionals who work with the design of conceptual, logical or physical data.  Students attending this course should be certified CDVDM modelers, who have taken and passed the Data Vault certification exam.

UNIQUE VALUE
This course provides the unique opportunity to leverage decades of Data Vault modeling experience from around the World to gain a deeper understanding of Data Vault modeling and the impact of various different patterns.  It also provides a venue for connecting with other modelers to share experiences, ideas, models, challenges, discoveries, and to work together towards a common better understanding of ensemble modeling.

Programma

SELECTED TOPICS

 1. Modeling Events (and the role of links)
 2. Modeling Context Arrays (impact on satellite design)
 3. Modeling for Big Data, Cloud & Streaming Deployments (leveraging new platforms)
 4. Modeling UOW – Event based UOW  (advanced link design)
 5. Modleing UOW – Keyed Instance UOW (hubs vs links)
 6. Modeling Address  (context close to key)
 7. Modeling the BK in and EDW  (dealing with lack of Enterprise Key – also include Anchor/Focal alternatives)
 8. Modeling the Shuttle for Fuzzy Integration (dealing with realistic integration)
 9. Modeling the SAT BOK  (alternate, degenerate keys, etc.)
 10. Modeling for Personally Identifiable Information and Privacy (PID)
 11. Architecture – Defining and Deploying the RAW and BDV (establish approach)
 12. Ensemble Logical Form (ELF) and Virtualization (in memory)
 13. Modeling Automation – the Play Book  (how and when to automate)

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

Docent

 • Hans P. Hultgren
 • Remco Broekmans

Inschrijfformulier Advanced Data Vault Modeling

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

13 + 13 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!