Administering TIBCO Data Virtualization

In drie dagen leer je alles rondom het beheer, installatie en security van Tibco Datavirtualisatie

 

Duur:
3 dagen

Kosten:
€ 2.950,00 excl. BTW

Deelnemers:
3-8

Cluster:
Tools

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op.

 

Algemeen

Deze 3-daagse-training is primair bedoeld voor personen die het beheer over de omgeving gaan uitvoeren. De training introduceert het product en beschrijft de componenten en architectuurdetails. Na het voltooien van het programma, zullen deelnemers kennis hebben van de installatie van verschillende componenten, de diverse beveiligingsopties, platformmonitoring en- management, clustering, back-up en implementatie, JMS-integratie. 

 

Leerdoelen:

 • Introductie van TIBCO Data Virtualization en kennis over:
 • Componenten en functies van het virtualisatieplatform
 • Installatie-opties en vereisten
 • Onderzoek veiligheidsoverwegingen
 • Platformmonitoring
 • Clustering setup en gebruik
 • LDAP-integratie configureren
 • Back-up- en implementatie-opties
 • JMS-integratie met behulp van connectoren
 • Gebruik andere beheertools

   

  Trainingsvereiste:

  • Basis databasebeheer, Linux, JMS en AD/LDAP-kennis.

  Programma

   

  • Introductie & Overzicht
  • Installatie TIBCO DV & Studio
  • Modeling & Layers / Layers & Using Studio
  • Data Sources & Data Discovery
  • Data Views & Publishing
  • Basic Cashing & Manager
  • Parameterized Queries & XML
  • Triggers, Scripting & Performance
  • JSON, Packaged Queries & Advanced Cashing
  • Monitoring & Logging
  • Security (Users, Groups & Data)
  • LDAP Administration & Monitoring
  • Backup & Deployment Manager
  • Monitor

  Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben en werkzaam zijn als consultant.

  Alle betrokken TIBCO Data Virtualisatie trainers zijn senior Data Architect, Technology Consultant en TIBCO Data Virtualization Associate & Professional gecertificeerd.

  Docenten

  • Antoine Stelma
  • Jolanda van Gilst
  • Philip du Maine

  Inschrijfformulier Administering TIBCO Data Virtualization

  DEELNEMER

  FACTUURADRES

  OPMERKINGEN

  Voorwaarden

  14 + 4 =

  *Voorwaarden

  Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.
  Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.
  Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
  Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

  Druk- en zetfouten voorbehouden.

  Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

  OOK IN-COMPANY!

  Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!