Anke Ruigrok CDMP Specialist

“De training bood precies wat ik zocht. Best practices zijn in ruime mate aan bod gekomen.”

Anke Ruigrok werkt al ruim twintig jaar in het datavakgebied, in allerlei rollen. Sinds vijf jaar werkt ze als ZZP-er. Op dit moment wordt ze ingehuurd door Enexis Groep als metadataspecialist. Haar taak: datamanagement implementeren bij Enexis en de metadata op orde brengen.

Waarom koos je voor de CDMP Specialist training Metadata Management? “Metadatamanagement is een relatief nieuwe tak van sport in de datawereld. We komen er steeds meer achter dat het handig is om helder te beschrijven wat voor type data er in een bepaalde database staat. Voor Enexis geldt dat ook. Er wordt met ontzettend veel applicaties gewerkt, maar er is op hoog niveau geen goed beeld welke data waar precies staat. Daarom is er tooling aangeschaft om het metadatamanagement op orde te krijgen. Aan mij de taak om die tooling te implementeren. Ik heb me ingeschreven voor de training omdat ik me graag wilde laten inspireren.”

Waarom koos je voor de Connected Data Academy?
“Eigenlijk wilde ik al veel eerder een training op het gebied van metadata volgen, maar het kwam er niet van. Drie jaar geleden heb ik bij een ander opleidingsinstituut de CDMP Fundamentals-training gevolgd. Ik ben enthousiast over DAMA DMBoK en ik kan zelf het hoofdstuk over metadatamanagement wel teruglezen, maar ik wilde er graag wat meer inspiratie omheen. Bovendien wilde ik me goed voorbereiden op het examen. Op LinkedIn zag ik een bericht van Connected Data Academy voorbijkomen: op vrijdag de training, op maandag het examen. Precies in een weekend dat mijn man weg was. Met een paar kliks kon ik me inschrijven.”

Wat vind je van de kwaliteit van de CDMP Specialist training Metadata Management?
“De training bood precies wat ik zocht, misschien nog wel meer. Ik was vooral op zoek naar best practises en die zijn in ruime mate aan bod gekomen. Ik heb veel handvaten gekregen om mijn huidige rol beter op te pakken. Ik was bij Enexis bijvoorbeeld heel enthousiast begonnen met de implementatie van de tool, maar kwam erachter dat ik beter eerst wat langer kon stilstaan bij het hoe en waarom van metadatamanagement: wat willen we er nu precies mee bereiken? Wat betekent dat voor de inrichting van het systeem? Ook gaandeweg is het goed om af en toe met het hele team bij die vragen stil te staan, om samen in een hok te gaan zitten en weer even met z’n allen te herijken. Dat inzicht heb ik echt tijdens de training opgedaan.

In de Specialist training wordt hetzelfde boek gebruikt als bij de Fundamentals-training. Ik vind dat een voordeel, want ik ken de stof al, maar nu lees ik het veel beter en kan ik het koppelen aan mijn eigen ervaring. Ik merk dat ik nu veel meer stilsta bij de stof en denk: misschien moet ik hier meer aandacht aan geven, want dan gaat de rest ook vliegen. Die ingevingen had ik niet toen ik drie jaar geleden het hele boek moest kennen voor het Fundamentals-examen.

Een laatste pré van de opleiding vond ik de discussies met gelijkgestemden. Iedereen die die training volgt is bezig met dezelfde vraagstukken. Dat levert meteen diepgaande discussies op. Bovendien zijn de deelnemers en de trainers handige contactpersonen in mijn netwerk.”

Ook interesse in CDMP training en certificering?
Meer informatie of direct inschrijven via:
https://connecteddataacademy.com/management-governance/