Visualisatie & Data Driven Storytelling

Heb jij je dashboards en rapportages al dusdanig gevisualiseerd dat er direct inzicht ontstaat?

 

Duur:
1 dag

Kosten:
€ 590,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Business Intelligence & Data Warehousing

Uitvoering: 

 • 5 juli 2023
 • 27 september 2023
 • 15 november 2023

Algemeen

Wil jij je presentatie van informatie binnen het BI-traject beter belichten? Hiermee voorkom je namelijk dat de kracht van het getoonde inzicht afneemt. Na deze cursus kun je dashboards en rapportages als een samenhangend geheel ontwikkelen waardoor je zorgt voor de juiste signalen op het juiste moment. Zodat je eindgebruikers echt inzicht krijgen en tot waardevolle acties over kunnen gaan! 

Je resultaten na Visualisatie & Data Driven Storytelling:

 • Je begrijpt hoe de mens omgaat met visuele signalen
 • Je hebt kennis van de verschillende grafieken en de beste toepassing daarvan
 • Je verkrijgt inzicht hoe je verschillende grafieken in samenhang kunt presenteren in een dashboard

 

 

Programma

Welk element springt eruit? Hoeveel keer groter is de cirkel met het vraagteken? Wat is de optimale grafiek? Als je weet welke “visuele regels” voor ons mensen gelden, kun je deze bewust toepassen. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt of gaat houden met het visualiseren van informatie. Door de opzet is deze zowel met een technische als een niet-technische achtergrond te volgen. 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe visuele perceptie werkt
 • Het visualiseren van data
 • Visualisatie van Dashboards
 • Effectief dashboard design
 • Categorieën dashboards
 • Veel gemaakte fouten
 • Ohhh en Ahhh vs. Onmiddelijk inzicht

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

 • Ferry Eijgel
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier Visualisatie & Data Driven Storytelling

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

10 + 3 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.