6 Daagse Data & Analytics Programma op Maat

In korte tijd kun jij over voldoende kennis, ervaring én handvatten beschikken om een samenhangende Data & Analytics strategie te hanteren.

Duur:
6 dagen

Kosten:
€ 2.400,00 excl. BTW

Deelnemers:
4 – 12

Cluster:
Programma’s op maat

Uitvoering:
In overleg samen te stellen, Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

Doel van dit Data & Analytics Essentials Programma is het overbrengen van actuele kennis binnen het Data & Analytics vakgebied aan Professionals.
Deelnemer krijgt inzicht in verschillende methoden en technieken om relaties in de informatie te ontdekken en vast te leggen. De vaardigheid in het prepareren, analyseren en het presenteren van data plus het managen van de prestatie- en beheersingsfactoren vormt het centrale thema.

Na afloop van de zes dagen training, waarin complexe business- en IT-vraagstukken samenkomen, beschikt deelnemer over voldoende kennis, ervaring én handvatten om als (aankomend) manager een samenhangende Data & Analytics strategie te hanteren.

Dit programma kan zowel klassikaal, als on-the-job (maatwerk) worden gevolgd.

 

Programma

BI & Datawarehousing Essentials (2 dagen)
– Wat is Business Intelligence; Definitie, Concept en Essentie
– Waarom BI; Business & Technisch
– BI & Bedrijfsprocessen
– Betekenis van BI voor de organisatie
– BI-Verschijningsvormen
– Inrichten van een BI-project
– Een BI-omgeving ontwerpen
– Een Datawarehouse
– Datawarehouse- en architectuurvarianten, inclusief Big Data
– Business Intelligence Tools
– Van Data naar Informatie naar Inzicht
– Business Inelligence en Analtyics componenten
– Inrichten generieke processtappen
– Van BI naar Analytics
– Implementatie, organisatie en beheer (BICC)
– Introductie Data Science
– Logisch Datawarehouse

Informatie- en Requirementsanalyse voor BI Professionals (1 dag)
– Informatie (Behoeften)Analyse en Business Analyse: verschillen, overeenkomsten en relevantie
– Workshop Informatiebehoeften-analyse op basis van een realistische casus
– Business Proces Management en Procesanalyse als startpunt voor Informatie Analyse voor BI
– Effectief rapporteren en de rol van de Informatie Analist en praktijk van presenteren van informatieproducten aan gebruikers
– Procesarchitectuur & Datakwaliteit
– Datakwaliteit Analyse

Visualisatie voor Data & Analytics (1 dag)
– Rapport Analyse
– Het visualiseren van data
– Taal vs. Beeld
– Visuele perceptie
– Geheugen
– Visualisatie van Dashboards
– Effectief dashboard design
– Categorieën dashboards
– Veel gemaakte fouten
– Ohhh en Ahhh vs. Onmiddellijk inzicht
– Workshop Data Visualisatie

Data Management & Governance (2 dagen)
– De waarde van data (“Data as an Asset”)
– Data op orde
– Het DAMA-DMBOK Framework
– Data Governance
– Data Architectuur
– DataWarehousing & Business Inelligence
– Metadata
– Masterdata & Referentiedata
– Data Modeling & Design
– Data Storage & Data Operations
– Data Security
– Data Integratie
– Data Quality
– Privacy by Design (Privacy & Ethiek)
– Data Capabilities Workshop

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

DOCENTEN

  • Antoine Stelma
  • Erik Fransen
  • Ferry Eijgel
  • Jolanda van Gilst
  • Philip du Maine

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!