TIBCO Statistica Essentials

In deze training leer je in twee dagen werken met TIBCO Statistica. Deze training wordt verzorgd door onze Duitse partner StatSoft

 

Time:
2 days

Kosten:
€ 2.500,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Tools

Planning:                                        To be planned in consultation. Contact us in advance.

General

The aim of this product course is to work with Statistica efficiently. The course participants receive a systematic introduction to the various possibilities of the data analysis software. The course has to considered the recommended basis for all advanced Statistica product courses.

Target group

This course addresses anyone who wants to learn the operating options of the Statistica software or refresh and deepen their software knowledge.

Course contents

A systematic insight into the possibilities and operation of the software is provided. The course also introduces the use of the modern Statistica project interface (workspace), which is available from version 13 for all Statistica licenses as a user interface.

Requirements

To take full advantage of the training, participants should be familiar with the graphical user interface of the Windows operating system and have basic statistical knowledge.

Programm

  • Fundamentals of Statistica
  • Analysis dialogues and project interfaces
  • MS Office integration
  • Data import and output options for results
  • Introduction to data management
  • Standard graphics (histogram, line plot, scatter plot and box whisker plot)
  • Editing graphics and graphic Data update
  • Descriptive statistical characteristics and frequency tables

This training consists of an explanation of the topics with an introduction to the corresponding dialogues and buttons of Statistica as well as a deepening of the treated contents by means of exercises. Examples in our standard courses are generally understandable data sets from different application areas.

Our training courses are conducted by experienced teachers whith relevant and actual knowledge in advisory practice.

ss

Teacher:

  • Dr. Anja Moldenhauer

Inschrijfformulier TIBCO Statistica Essentials

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

11 + 9 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.