TIBCO Spotfire Essentials & Labs

Connected Data Academy biedt professionals, met affiniteit voor data- en analytische vraagstukken, de mogelijkheid zich te ontwikkelen in het werken met de toonaangevende visualisatietool Tibco Spotfire in een training verdeeld over twee dagen.

 

Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-8

Cluster:
Tools

Uitvoering:                                        
In overleg in te plannen,
Neem alvast
contact met ons op.

Algemeen

De training is ontwikkeld en wordt verzorgd door professionals met veel toegepaste kennis en ervaring binnen het vakgebied.

Aan het eind van deze training heb je voldoende kennis, ervaring en handvatten om opdrachten uit te kunnen voeren met de tool Tibco Spotfire.

Resultaten na de training:

 • De deelnemers weten wat de functionele en technische mogelijkheden van Tibco Spotfire zijn;
 • De deelnemers vergroten de kennis van Tibco Spotfire: o.a. analyses, calculaties en dashboards worden behandeld en uitvoerig gedemonstreerd.

 De cursus is zo praktisch mogelijk opgezet met vele voorbeelden, korte opdrachten, een eindcase en discussies onder leiding van de ervaren docent.

De docent heeft een gedegen achtergrond in Tibco Spotfire.

Programma

Dag 1:

 • Introductie, Leerdoelen & Verwachtingen
 • Visualisatie van data
 • Overview Tibco Spotfire
 • De Basis
  • De zoekfunctie in Tibco Spotfire
  • Starten vanuit de visualisatie
  • Starten vanuit de data
 • Verbinden met brondata
  • Case Opdracht 1: Verbinden met Brondata
 • Data Wrangling
  • Case Opdracht 2: Data Wrangling
 • Toevoegen Data
  • Case Opdracht 3: Toevoegen Data
 • Het gebruik van ‘Trellis’
  • Case Opdracht 4: Trellis

Dag 2:

 • Terugblik & Samenvatting dag 1
 • Opsplitsen van kolommen
  • Case Opdracht 5: Opsplitsen van kolommen
 • Werken met calculaties
  • Case Opdracht 6: Werken met calculaties
 • Geografische visualisaties
  • Case Opdracht 7: Geografische visualisaties
 • Interactiviteit tussen visualisaties
  • Case Opdracht 8: Interactiviteit
 • Eindopdracht (2 uur)

In deze eindopdracht gaat het erom dat je zelf keuzes maakt in hoe je de diverse inzichten visueel maakt. Doel is het creëren van een dashboard met meerdere pagina’s.

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 Docenten

 • Ferry Eijgel
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier TIBCO Spotfire Essentials & Labs

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

13 + 6 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.