Tibco Data Virtualization Essentials

Leer in één dag welke waarde Datavirtualisatie voor jouw organiatie heeft én ervaar zelf de praktische voordelen door aan de slag te gaan met use cases en workshops.  

Duur:
1 dag

Kosten:
€ 720,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Tools

Uitvoering: 
In overleg in te plannen.
Neem alvast
contact met ons op.                             

 

Algemeen

Deze cursus geeft u inzicht in de mogelijkheden van datavirtualisatie. De focus ligt op het ontsluiten en verbinden van gegevens in datawarehouses, big data-omgevingen en zakelijke applicaties.

Je resultaten na afloop van de training Data Virutalisatie Essentials :

  • Je kent de basisconcepten van Data Virtualization en de waarde voor zowel de IT-organisatie als de business
  • Je kent de functionele kenmerken van datavirtualisatie-tools 
  • Je kent de methoden voor het abstraheren, modelleren en koppelen van gegevens als basis voor een optimaal gebruik van datavirtualisatiehulpmiddelen 
  • Je kent de concrete toepassing in de vorm van use cases voor datavirtualisatie door demo’s en discussies

 

Programma

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben en werkzaam zijn als consultant.

Alle betrokken TIBCO Data Virtualisatie trainers zijn senior Data Architect, Technology Consultant en TIBCO Data Virtualization Associate & Professional gecertificeerd.

Docenten

  • Antoine Stelma
  • Jolanda van Gilst
  • Philip du Maine

Inschrijfformulier Tibco Data Virtualization Essentials

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

12 + 3 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!