Reporting & Dashboarding in R

EXCLUSIEVE PARTNERTRAINING

In deze cursus leren we deelnemers rapporten en dashboards te maken in R.

R is een open-source programmeertaal die wordt gebruikt voor statistieken, visualisatie en datamining.

 

*Connected Data Academy is sinds 2019 een volwaardig partner van StatSoft en biedt via haar Academy een selectie van Data & Analytics trainingen aan.

 

Duur:
2 dagen online (09.30-17.00 uur)

Kosten:
€ 1.040,00 excl. BTW

Deelnemers:
6-12

Voertaal:
Engels

Cluster:
Data Science & Big Data
Data & Analytics Tools

Uitvoering:  
In overleg in te plannen. Neem alvast contact met ons op.

 

Algemeen

Het doel van deze cursus is de deelnemers te leren hoe ze R kunnen gebruiken voor Reporting & Dashboarding en hoe ze vervolgens hun eigen eerste rapporten en dashboards maken in R.

De volledige cursus wordt op een interactieve manier gegeven, zodat de deelnemers de verschillende methoden en procedures meteen kunnen verkennen. Bovendien zal elke sectie gevolgd worden door een reeks workshops. De cursus is volledig gedocumenteerd; hierdoor is het maken van aantekeningen tijdens de cursus overbodig en kunnen deelnemers zich volledig richten op het oefenen van de methoden in R.

Resultaten na afloop
Deelnemers aan de cursus leren hoe ze de pakketten R Markdown and Shiny kunnen gebruiken. De verschillende workshops zullen helpen de kennis die tijdens de cursus wordt overgebracht te verdiepen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor alle gebruikers die R willen gebruiken voor het maken van geautomatiseerde rapporten en dashboards.

Gewenste voorkennis
Voor deze cursus is een goede kennis van het gebruik van R voor Data Science vereist. In het bijzonder moeten de deelnemers vertrouwd zijn met het tidyverse-pakket. Onze introductiecursus ‘Data Science in R Essentials’ biedt alle basisbeginselen die voor deze cursus nodig zijn.

Aanvullende cursussen
Verdere R-cursussen die momenteel ontwikkeld worden zijn: ‘Advanced Visualization in R’, ‘Introduction to Statistics in R Essentials’, ‘Statistics in R Avanced’ en ‘Machine Learning in R’. Neem gerust contact met ons op als je geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp.

 

Programma

De cursus begint met een korte introductie van de functies van RStudio op het gebied van rapportage en dashboarding. Daarna wordt de syntaxis van R Markdown and Shiny geïntroduceerd.  In de verschillende workshops krijgen de deelnemers de gelegenheid om de nieuwe functies te verkennen in begeleide opdrachten waarbij ze hun eigen rapporten en dashboards zullen maken.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Rapporten maken met R Markdown
  • R Markdown bestanden maken met RStudio
  • Opties voor bestandsindelingen (Websites, PDF, Word)
  • LaTeX notaties
  • Grafische opties (formaat, nummering, titel)
  • Visualisatiepakketten (ggplot2, plotly)
  • Opmaak
 • Het maken van dashboards met Shiny
  • Syntax (invoer, uitvoer, server, reactiviteit)
  • Interfaces maken (buttons, drop-down-menus etc.)
  • Lezen, wijzigen en exporteren van data
  • Weergeven reactieve tabellen, teksen en afbeeldingen in het dashboard
  • Maken van ETL-pipelines (Extract, Transform, Load) in het dashboard
  • Dynamische visualisatie van data in het dashboard
  • Gebruiken van plotpakketten voor dashboarding (ggplot2, plotly)

   

  Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten van onze partnerorganisatie StatSoft, die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

   

  Statsoft Europe is gespecialiseerd in Advanced Data Science en levert via connecteddatagroup een breed scala aan trainingen. Het aanbod varieert van Statistica-trainingen tot geavanceerde Data Science programma’s op maat.

  Reporting & Dashboarding in R is een volledig StatSoft trainingsprogramma, lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van StatSoft GmbH

  Inschrijfformulier Reporting & Dashboarding in R

  DEELNEMER

  FACTUURADRES

  OPMERKINGEN

  Voorwaarden

  2 + 10 =

   

  *Voorwaarden

  Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

  Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

  Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
  Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

  Druk- en zetfouten voorbehouden.

  Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

  OOK IN-COMPANY!

  Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.