Microsoft Azure Machine Learning

Ontdek (onvermoede) patronen in beschikbare data en leer naast het gebruik van tientallen algoritmen zelf modellen te ontwikkelen.

 

Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Tools

Uitvoering:
In overleg in te plannen,
Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

 

Met Machine Learning is het mogelijk patronen te herkennen in (big) data. Met deze patronen wordt het mogelijk voorspellingen te doen op de beschikbare data. Hiermee kan uiteindelijk de business nog beter worden bestuurd.

Binnen Microsoft Azure (cloud) is het mogelijk om zogenaamde ‘experimenten’ uit te voeren. Hiermee bent u in staat tientallen standaard aanwezige algoritmen te gebruiken en leert u modellen ontwikkelen zonder dat daar complexe code voor geprogrammeerd dient te worden.

Programma

Data Science
• Wat is data science en wat zijn de verschillen en overeenkomsten met BI en datawarehousing?
• Welke vragen kunnen we oplossen met data science?
• De relatie tussen big data en data science

Data Mining
• Voorspellende en beschrijvende modellen: hoe maak je een keuze en hoe pas je ze toe?
• Supervised en unsupervised learning
• Overzicht van data mining vormen (classificatie, clustering, associatie)

Machine Learning
• Overzicht van machine learning algoritmen
• Bouwen van modellen, het maken van de juiste keuzes
• Neurale netwerken, beslisbomen, genetische algoritmen: wat kun je er mee en hoe werkt het?
• Deep learning: op weg naar kunstmatige intelligentie

Het Proces
• CRISP-DM: methodiek voor Data Science
• Stappenplan voor implementatie van Data Science
• Risico’s, valkuilen, maatregelen

Werken met Azure Machine Learning Studio
• Experimenten maken
• Trainen en evalueren
• Implementeren

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

    • Antoine Stelma
    • Erik Fransen
    • Ferry Eijgel
    • Jolanda van Gilst

 

Inschrijfformulier Microsoft Azure Machine Learning

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

6 + 14 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.