Microsoft Azure Hdinsight

Leer hoe je Big Data met HDInsight op MS Azure kunt gebruiken om streaming of historische gegeens te analyseren.

 

Duur:
2 dagen

Kosten:
€ 1.120,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Tools

Uitvoering:                 
In overleg in te plannen.
Neem alvast
contact met ons op.

Algemeen

 

HDInsight is een cloudservice die het eenvoudig, snel en kosteneffectief maakt om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken. HDInsight biedt bovendien ondersteuning voor een breed scala aan scenario’s, zoals uitpakken, transformeren en laden (ETL), gegevensopslag, machine learning en IoT.

Leer hoe u Azure HDInsight kunt gebruiken om streaming of historische gegevens te analyseren. We laten zien hoe u clusters maakt, big data verwerkt en analyseert, en oplossingen ontwikkelt met populaire open-source frameworks als Apache Hadoop, Apache Spark en Microsoft Machine Learning Server. 

Programma

  • Wat is Azure?
  • Opzetten Spark Cluster
  • Jupyter Notebook
  • Met SQL werken op Spark
  • Werken met gegevens op het Spark cluster
  • Gegevens visualiseren met MS Power BI

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Docenten

  • Antoine Stelma
  • Erik Fransen
  • Ferry Eijgel
  • Jolanda van Gilst

Inschrijfformulier Microsoft Azure Hdinsight

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

2 + 8 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.