Machine Learning in Python

EXCLUSIEVE PARTNERTRAINING

Deze cursus introduceert de toepassing van Data Mining en Machine-Learning in Python.

*Connected Data Academy is sinds 2019 een volwaardig partner van StatSoft en biedt via haar Academy een selectie van Data & Analytics trainingen aan.

 

Duur:
2 dagen online (09.30-17.00 uur)

Kosten:
€ 1.600,00 excl. BTW

Deelnemers:
6-12

Voertaal:
Engels

Cluster:
Data Science & Big Data
Data & Analytics Tools

Uitvoering:  
In overleg in te plannen. Neem alvast contact met ons op.

 

Algemeen

Deze cursus geeft inzicht in de algemene Machine Learning-methoden en hun mogelijke toepassingen voor data-analyse en -prognose met behulp van Python.

Resultaten na afloop
De deelnemers krijgen een overzicht van de belangrijkste procedures en leren hoe ze modellen kunnen opzetten, valideren en toepassen op nieuwe data met behulp van het Python-pakket ‘scikit-learn’.

Doelgroep 
Deze cursus is gericht op projectmanagers en gekwalificeerde specialisten in service- of industriële bedrijven die grote en heterogene datasets willen evalueren met moderne Data Science-methoden.

Gewenste voorkennis
Om optimaal van de training te kunnen profiteren, moeten de deelnemers de cursus ‘Introductie tot Data-Science met Python’ hebben gevolgd en basiskennis hebben in statistiek.

Aanvullende cursussen:
Verdere cursussen in de Python-omgeving zijn momenteel in ontwikkeling. Neem gerust contact met ons op als je geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp.

Programma

Onze Python trainingen worden op een interactieve manier gegeven om de deelnemers in staat te stellen de verschillende methoden en procedures direct te verkennen.

Bovendien zal elke sectie gevolgd worden door een Hands-on-Lab om de verworven kennis toepassingsgericht te verdiepen. Hiervoor worden algemeen begrijpelijke datasets uit verschillende toepassingsgebieden als voorbeeld ingezet.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Algemeen paradigma voor de toepassing van Machine-Learning
 • Voorverwerking van gegevens
 • Voorselectie van relevante functie (Functieselectie)
 • Uitleg en modellering van verschillende Machine Learning methoden.
  • Decision Tree-methoden
  • Regressies,
  • Support Vector machines,
  • Kunstmatige neurale netwerken
 • Model validatie, vergelijking en optimalisatie
 • Modelgebruik in de praktijk (implementatie)

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten van onze partnerorganisatie StatSoft, die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

 

Statsoft Europe is gespecialiseerd in Advanced Data Science en levert via connecteddatagroup een breed scala aan trainingen. Het aanbod varieert van Statistica-trainingen tot geavanceerde Data Science programma’s op maat.

Machine Learning in Python is een volledig StatSoft trainingsprogramma, lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van StatSoft GmbH

Inschrijfformulier Machine Learning in Python

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

8 + 3 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!