Data Vault ELM Modeling Introduction

EXCLUSIEF GENESEE ACADEMY SEMINAR

Dit is de introductietraining Data Vault en Ensemble modellering.

* Connected Data Academy verzorgt, sinds 2009, als volwaardige partner van Genesee Academy de (gecertificeerde) Data Vault trainingen in Nederland en België.

 

Duur:
ca. 3-4 uur on-line videolessen (individueel) &
0,5 Dag on-line klassikale training (13.00 – 17.00)

Kosten:
€ 495,00 excl. BTW

Voertaal:
Engels

Deelnemers:
6-25

Cluster:
Data Modelleren

Uitvoering:  
In overleg in te plannen.
Neem alvast
contact met ons op.

Algemeen

Dit is de introductiecursus voor Data Vault en Ensemble modellering.

In deze training komen alle onderwerpen aan bod die nodig zijn om de methode van Data Vault modelleren te begrijpen en in te zien hoe deze aanpak de doelstelling van een datawarehouse ondersteunt.

 

Deze training is een prima vervolg op de ELM Business Mapping Introductie.

Al het trainingsmateriaal is in het Engels

Programma

 

Onderwerpen die behandeld worden in de Data Vault ELM Introductietraining:

– Het concept achter Data Vault
– De model requirements en de rol van Data Vault hierin
– Het belang van de enterprise wide business key
– Het idee achter het “core business concept”
– Hubs, Links, Satellieten,backbone models, historie bijhouden, etc.

Kortom alle onderwerpen die van belang zijn om je een goed overzicht te geven over de voordelen van deze aanpak terwijl ook de nadelen worden benoem

 

 

  Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

  Docenten

  • Antoine Stelma
  • Hans Hultgren
  • Remco Broekmans

   

   

  connecteddataacedemy is een Authorised Training Partner van Genesee Academy (GA).

  Genesee Academy is the certifying entity for the Data Vault modeling approach. With over 600 Data Vault certifications issued to date including the Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM) and the Certified Data Vault. Genesee Academy provides world class DWBI training from the Enterprise Data Warehouse (EDW) to Business Intelligence with the latest on multi-structured data, enterprise integration, big data, information visualization, DW2.0 with Bill Inmon, hyper-agility and Agile Data Warehousing.

  Certified Data Vault Data Modeler is een GA seminar: programma, online lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van GA.

  Inschrijfformulier Data Vault ELM Modeling Introduction

  DEELNEMER

  FACTUURADRES

  OPMERKINGEN

  Voorwaarden

  1 + 5 =

  *Voorwaarden

  Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

  Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

  Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
  Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

  Druk- en zetfouten voorbehouden.

  Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

  OOK IN-COMPANY!

  Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!