Data Science in R Essentials

EXCLUSIEVE PARTNERTRAINING

Het doel van deze cursus is het leren van de basisconcepten van Data Analytics in R. 

*Connected Data Academy is sinds 2019 een volwaardig partner van StatSoft en biedt via haar Academy een selectie van Data & Analytics trainingen aan.

 

Duur:
2 dagen online (09.30-17.00 uur)

Kosten:
€ 1.040,00 excl. BTW

Deelnemers:
6-12

Voertaal:
Engels

Cluster:
Data Science & Big Data
Data & Analytics Tools

Uitvoering:  
In overleg in te plannen. Neem alvast contact met ons op.

 

Algemeen

Het doel van deze cursus is om R te leren gebruiken voor Data Science, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan nieuwe R-pakketten (bijv. tidyverse) die de prestatie en het gebruiksgemak verbeteren in vergelijking met basis R.

De volledige cursus wordt op een interactieve manier gegeven, zodat de deelnemers de verschillende methoden en procedures meteen kunnen verkennen. Bovendien zal elke sectie gevolgd worden door een reeks workshops. De cursus is volledig gedocumenteerd; hierdoor is het maken van aantekeningen tijdens de cursus overbodig en kunnen deelnemers zich volledig richten op het oefenen van de methoden in R.

Resultaten na afloop
De deelnemers krijgen een overzicht én een systematische introductie van het gebruik van R en zijn pakketten voor Data Science. De verschillende workshops zullen helpen de kennis die tijdens de cursus wordt overgebracht te verdiepen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor alle gebruikers die R willen gebruiken voor Data Science en die weinig tot geen ervaring hebben met R. Deze cursus is ook geschikt voor gebruikers wier R-ervaring al enkele jaren teruggaat en die de nieuwste pakketten willen verbeteren.

Gewenste voorkennis
Om aan deze cursus deel te nemen is er geen R-ervaring vereist. Eerdere ervaringen met het gebruik van R of andere programmeertalen en fundamentele statistische kennis geven wel wat voordeel.

Aanvullende cursussen:
Om de toepassingsmogelijkheden voor visualisatie binnen R verder te verdiepen, adviseren we onze cursus ‘Reporting & Dashboarding in R

Verdere R-cursussen die momenteel ontwikkeld worden zijn: ‘Advanced Visualization in R’, ‘Introduction to Statistics in R Essentials’, ‘Statistics in R Avanced’ en ‘Machine Learning in R’. Neem gerust contact met ons op als je geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp.

Programma

De cursus begint met het begeleiden van de gebruiker door de installatie van R en RStudio (een geavanceerde R IDE) en het demonstreren van hun gebruik. Dit wordt gevolgd door een systematische introductie van de R-syntaxis en het gebruik van verschillende pakketten uit de tidyverse-groep die gegevensbeheer, gegevensmanipulatie en visualisatie faciliteren. Er zullen ook eenvoudige statistische procedures en de implementatie ervan in R worden gepresenteerd. De cursus wordt afgesloten met het gebruik van R voor het maken van dashboards (shiny) of rapporten (markdown).

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Installatie van R en RStudio (een IDE voor R)
 • Introductie van de functies en het gebruik van RStudio
 • Basisprincipes van R Syntax (bas2)
 • Het oplossen van problemen m.b.v. de Help-funcite en het zoeken op internet
 • Inleiding tot de Data Science workflow m.b.v. het pakket tidyverse:
  • Gegevensbheer en het opschonen van gegeven met readr, tibble en tidyr
  • Gegevensmanipulatie met dplyer
  • Grafische gegevensexploratie met ggplot2 (Bijv. Histogrammen, Lijnplots, Scatterplots, Boxplots)
  • Aanpassing van plot en multiplots met ggplot2
 • Eenvoudige statistische methoden (Lineaire regressies, T-Tests voor studenten, ANOVA)
 • Dashboarden m.b.v. shiny en rapportage m.b.v. markdown

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten van onze partnerorganisatie StatSoft, die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Statsoft Europe is gespecialiseerd in Advanced Data Science en levert via connecteddatagroup een breed scala aan trainingen. Het aanbod varieert van Statistica-trainingen tot geavanceerde Data Science programma’s op maat.

Data Sience in R Essentials is een volledig StatSoft trainingsprogramma, lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van StatSoft GmbH

Inschrijfformulier Data Science in R Essentials

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

13 + 1 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!