Data Science in Python Essentials

EXCLUSIEVE PARTNERTRAINING

Het doel van deze cursus is het leren van de basisconcepten van Data Analysis in Python. 

*Connected Data Academy is sinds 2019 een volwaardig partner van StatSoft en biedt via haar Academy een selectie van Data & Analytics trainingen aan.

 

Duur:
2 dagen online (09.30-17.00 uur)

Kosten:
€ 1.040,00 excl. BTW

Deelnemers:
6-12

Voertaal:
Engels

Cluster:
Data Science & Big Data
Data & Analytics Tools

Uitvoering:  
In overleg in te plannen. Neem alvast contact met ons op.

 

Algemeen

Deze cursus bestaat uit een uitleg van de onderwerpen, evenals de presentatie van verschillende voorbeelden. De trainingsvoorbeelden worden gebruikt als oefening om alle onderwerpen verder te begrijpen.

Je resultaten na afloop
De deelnemers krijgen een overzicht én een systematische introductie van de belangrijkste softwarepakketten voor Python in de Data Science-omgeving.

Doelgroep
Deze cursus is gericht op alle gebruikers die geïnteresseerd zijn in het gebruik van Python voor Data Analyse

Gewenste voorkennis
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de training moeten de deelnemers vertrouwd zijn met de basisconcepten van programmeertalen (gegevenstypen, variabelen, functies) en basiskennis hebben in statistische concepten.

Aanvullende cursussen:
Verdere cursussen in de Python-omgeving zijn momenteel in ontwikkeling. Neem gerust contact met ons op als je geïnteresseerd bent in een specifiek onderwerp.

Programma

In deze cursus worden de softwarepakketten die Python uitbreiden naar een compleet Data Analysis platform systematisch geïntroduceerd. De basisconcepten van datastructuren en databeheer worden onderwezen met het Python-pakket Pandas. De creatie van basis- en geavanceerde plotmogelijkheden met behulp van de plotpakketten Matplotlib en Seaborn worden gepresenteerd. Concepten van basis statistische technieken en Data Mining worden gepresenteerd met behulp van het Scikit-Learn-pakket.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Overzicht: Python Basics
 • Overzicht van de Python Software pakketten in de Data Science omgeving
 • Data importeren en exporteren
 • Data Management & Data Cleaning
 • Maken van plots
  • Histogram
  • Lijnplot
  • Scatter Plot
  • Box Plot
 • Aanpassen van plots & Combineren van plots
 • Analytische technieken
  • Regressie
  • Clustering,
  • Classificatie

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten van onze partnerorganisatie StatSoft, die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Statsoft Europe is gespecialiseerd in Advanced Data Science en levert via connecteddatagroup een breed scala aan trainingen. Het aanbod varieert van Statistica-trainingen tot geavanceerde Data Science programma’s op maat.

Introductie in Data Sciene met Python is een volledig StatSoft trainingsprogramma, lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van StatSoft GmbH

Inschrijfformulier Data Science in Python Essentials

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

14 + 12 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!