Data Engineer

Als Data Engineer fungeer je als linking-pin voor de business.

Je vertaalt de business behoefte in (technische) oplossingen én je zorgt ervoor dat data binnen de organisatie beschikbaar komt voor diverse toepassingen.

 

Duur:
8 dagen

Kosten:
€ 3.840,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data & Analytics Tracks

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op.

ALGEMEEN

De rol van de data engineer binnen organisaties wordt steeds groter. Diverse gestructureerde en minder-gestructureerde bronnen dienen te worden ontsloten voor (voorspellende) analyses, rapportages en dashboards.
In deze track gaan we in op wat nodig is om de rol van een moderne data 
engineer uit te voeren.

Je resultaten na de Track Data Engineer:

 • Je kent de essentiële concepten van Data & Analytics
 • Je weet de rol van de data engineer in het (big) data landschap
 • Je kent het overzicht van modeleer concepten, methoden en technieken
 • Je kunt werken met moderne data engineering tools
 • Je beschikt over de benodigde soft-skills om de rol goed uit te kunnen voeren als sparring-partner van de business

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor iedereen die de transitie wil maken richting de moderne data engineer.

Op aanvraag kan deze training worden voorzien van een examen en een bijbehorend certificaat.

PROGRAMMA

Dag 1: Data & Analytics Essentials

 • Van BI naar Data & Analytics
 • Presentatie & Visualisatie
 • Data Science
 • Big Data
 • Logical Modeling
 • Workshop DataWarehousing
 • DataWarehouse & Architectuurvarianten, inclusief Big Data
 • Business Intelligence en Analytics componenten

Dag 2: Data & Analytics Advanced

 • Big Data Ecosysteem
 • LAB: Werken met MS Azure HDInsight
 • Datavirtualisatie
 • LAB: Werken met TIBCO DV
 • Data Security
 • Data Management

Dag 3: Data- en requirementsanalyse

 • Het werkveld van de analist
 • Relaties met Business Intelligence
 • Behoefte Analyse
 • Procesanalyse
 • KPI / Rapportanalyse
 • (Bron) Analyse
 • Registreren van data
 • Presentielaag
 • Diverse workshops

Dag 4: Data Vault Model

 • Wat is het concept achter Data Vault?
 • Wat zijn de data warehousing modellerings-eisen?
 • Hoe Data Vault deze eisen invult
 • Hubs, Links, Satellites en backbone modellen
 • Hoe kun je omgaan met historie?
 • Wat zijn de voordelen, nadelen en toepasbaarheid van de
  verschillende modellerings-aanpakken?

Dag 5: Dimensioneel- /Stermodel

 • Presenteren van Data met een Stermodel
 • Dimensies
 • Feiten
 • Historie in het Stermodel
 • Stermodelleren in de praktijk
 • Diverse workhops

Dag 6: Advanced Data Modeling

 • Moderne-/Agile Data Architectuur
 • Logical Data Warehouse
 • Enterprise Logical Model
 • Data Modeling for Data Science
 • Semantic Data Layer
 • Virtueel modelleren met Supernova

Dag 7-8: Data & Analytics Consultancy Skills

 • Verkennen
 • Begrenzen
 • Ont-Moeten
 • Communiceren

IN-COMPANY

Wanneer er meerdere collega’s of medewerkers zijn met dezelfde leerdoelen dan is een in-company training een ideale optie. Tijdens een in-company training is de mogelijkheid er om extra aandacht te besteden aan de specifieke uitdagingen van de organisatie en is er ruimte om de lesstof enigszins op maat aan te passen.

 • De training kan op een nader te bepalen locatie verzorgd worden
 • De mogelijkheid om aandacht te besteden aan specifieke bedrijfsuitdagingen en/of up-to-date te blijven

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

DOCENTEN

 • Antoine Stelma
 • Erik Fransen
 • Ferry Eijgel
 • Jolanda van Gilst
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier Data Engineer

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

7 + 6 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.