Data & Analytics Statistics Essentials Plus

EXCLUSIEVE PARTNERTRAINING

Deze cursus biedt basiskennis van statistische basismethoden en is software-onafhankelijk ontworpen door onze partner StatSoft.

*Connected Data Academy is sinds 2019 een volwaardig partner van StatSoft en biedt via haar Academy een selectie van Data & Analytics trainingen aan.

 

Duur:
1 dag online (09.30-17.00 uur)

Kosten:
€ 800,00 excl. BTW

Deelnemers:
6-12

Voertaal:
Engels

Cluster:
Data Science & Big Data

Uitvoering:  
In overleg in te plannen. Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

In deze cursus leer je geavanceerde statistische methoden op een praktische manier en zonder uitgebreide wiskundige afleidingen toe te passen.

Complexe analysemethoden worden grafisch weergegeven.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor professionals in dienstverlenende of industriële bedrijven die gebruik maken van multivariate voorspeltechnieken en data willen modelleren.

Gewenste voorkennis
Deze cursus vereist kennis van de cursus ‘Data & Analytics Statistics Essentials’. De voertaal is Engels.

Programma

De training bestaat uit een uitleg van de genoemde procedures en mogelijke toepassingsgebieden. Voorbeelden in onze standaardcursussen zijn over het algemeen begrijpelijke datasets uit verschillende toepassingsgebieden.

Onderwerpen die behanded worden: 

  • Basics of the Linear Model (LM)
  • Regression
  • ANOVA / ANCOVA in LM
  • Random effects in LM
  • Poisson regression
  • Logistic regression
  • Problems in LM

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten van onze partnerorganisatie StatSoft, die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

Statsoft Europe is gespecialiseerd in Advanced Data Science en levert via connecteddatagroup een breed scala aan trainingen. Het aanbod varieert van Statistica-trainingen tot geavanceerde Data Science programma’s op maat.

Data & Analytics Statistics Essentials Plus is een volledig StatSoft trainingsprogramma, lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van StatSoft GmbH

Inschrijfformulier Data & Analytics Statistics Essentials Plus

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

2 + 15 =

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN-COMPANY!

Onze trainingen zijn ook in-company uit te voeren, naar wens aangepast op je specifieke vragen!