Data Analist

Als Data Analist analyseer je data uit verschillende systemen, leg je verbanden tussen verschillende datastromen én ben je in staat data visueel te vertalen naar informatie voor beleids- en beslissingsondersteuning.

 

Duur:
8 dagen

Kosten:
€ 3.840,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data & Analytics Tracks 

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

In deze acht-daagse training krijg je theoretische- en praktische handvatten om je werk als data analist vorm te geven. Onze docenten zijn door hun praktijkervaring in staat de theorie direct te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Je resultaten na het volgen van de Track Data Analist:

 • Je kent de basisbeginselen van Data & Analytics
 • Je weet de brug te slaan tussen business en techniek
 • Je begrijpt wat er nodig is om een (complexe) bron te ontsluiten
 • Je bent in staat complexe informatie begrijpelijk uit te leggen aan de informatievragers uit de business
 • Je verkrijgt kennis van het visualiseren van data met een moderne tool
 • Je beschikt over de benodigde soft skills om de rol goed uit te voeren als sparring-partner van de business

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor iedereen die data wil leren doorgronden, leren interpreteren, visualiseren en presenteren met een moderne tool.

Op aanvraag kan deze training worden voorzien van een examen en een bijbehorend certificaat.

Programma

Dag 1: Data & Analytics Essentials

 • van BI naar Data & Analytics
 • Presentatie & Visualisatie
 • Data Science
 • Big Data
 • Logical Modeling & Datavirtualisatie
 • Workshop

Dag 2-3 : Data & Informatie Analyse

 • Het werkveld van de analist
 • Relatie met Business Intelligence
 • Behoefte-analyse
 • Procesanalyse
 • KPI / Rapportanalyse
 • (bron) Analyse
 • Datakwaliteit
 • Registreren van data
 • Presentatielaag
 • Diverse workshops

Dag 4: Dimensionaal – / Stermodelleren

 • Presenteren van Data met een Stermodel
 • Dimensies
 • Feiten
 • Historie in het Stermodel
 • Stermodelleren in de praktijk
 • Diverse workhops

Dag 5-6:  Analytics  

 • Analytics met Tableau / MS Power BI / TIBCO Spotfire

Dag 7-8:  Data & Analytics Consultancy Skills 

 • van initiele vraag naar een breed gedragen antwoord

Wanneer er meerdere collega’s of medewerkers zijn met dezelfde leerdoelen dan is een in-company training een ideale optie. Tijdens een in-company training is de mogelijkheid er om extra aandacht te besteden aan de specifieke uitdagingen van de organisatie en is er ruimte om de lesstof enigszins op maat aan te passen.

 • De training kan op een nader te bepalen locatie verzorgd worden
 • De mogelijkheid om aandacht te besteden aan specifieke bedrijfsuitdagingen en/of up-to-date te blijven.

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

 

DOCENTEN

 • Antoine Stelma
 • Erik Fransen
 • Ferry Eijgel
 • Jolanda van Gilst
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier Data Analist

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

7 + 5 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.