Citizen Data Scientist

Als Citizen Data Scientist ben je in staat middels moderne technologieën (onvermoede) relaties te vinden in de grote hoeveelheid beschikbare gestructureerde en ongestructureerde data van een organisatie.

 

Duur:
8 dagen

Kosten:
€ 3.840,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data & Analytics Tracks 

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op 

ALGEMEEN

De vraag naar Data Scientists is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De Data Scientist wordt gezien als de ‘nieuwe’ wetenschapper die in staat is om relaties te vinden in bergen data. Tevens dient de Data Scientist in staat te zijn algoritmes te schrijven waarmee data wordt geanalyseerd. Dit doet hij/zij met behulp van moderne tools.

In deze track gaan we in op wat nodig is om de rol van Citizen Data Scientist in te vullen.

Je resultaten na de Track Citizen Data Scientist:

 • Je kent de essentiële concepten van Data Science
 • Je kent de rol van de Data Scientist in het (big) data landschap
 • Je bent vertrouwd met het verzamelen, bewerken en preparen van data
 • Je hebt inzicht in het modelleren van algoritmes m.b.v. moderne data science tools
 • Je beschikt over de benodigde soft-skills om de rol goed uit te kunnen voeren als sparring-partner van de business

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor iedereen die de transitie wil maken vanuit de ‘klassieke business intelligence’ naar citizen data scientist.

Op aanvraag kan deze training worden voorzien van een examen en een bijbehorend certificaat.

PROGRAMMA

 Dag 1:  Data Science Essentials

 • Overzicht van Data Science
 • Data Mining
 • Machine Learning
 • Artificial Intelligence
 • Data Science in de praktijk
 • Data Science rollen
 • Visualisatie & Presentatie
 • Workshop

Dag 2-6: Data Science Labs

 • Lab: werken met Rapid Miner
 • Lab Statistical Use: werken met Tibco Statistica
 • Lab Visualiseren & Presenteren: werken met Tibco Spotfire / MS Power BI
 • Lab Wiskunde & Statistiek: werken met Azure Machine Learning
 • Lab Database & Programmeren: SQL / NoSQL / Python / R

Dag 7-8: Data & Analytics Consultancy Skills

 • Verkennen
 • Begrenzen
 • Communiceren
 • Ont-Moeten

 

IN-COMPANY

Wanneer er meerdere collega’s of medewerkers zijn met dezelfde leerdoelen dan is een in-company training een ideale optie. Tijdens een in-company training is de mogelijkheid er om extra aandacht te besteden aan de specifieke uitdagingen van de organisatie en is er ruimte om de lesstof enigszins op maat aan te passen.

 • De training kan op een nader te bepalen locatie verzorgd worden
 • De mogelijkheid om aandacht te besteden aan specifieke bedrijfsuitdagingen en/of up-to-date te blijven.

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

DOCENTEN

 • Antoine Stelma
 • Erik Fransen
 • Ferry Eijgel
 • Jolanda van Gilst
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier Citizen Data Scientist

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

6 + 12 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.