Business Analist

 Als Business Analist ben je de spil tussen Business en IT,  je vertaalt de behoeften van de Business naar bruikbare (informatie) oplossingen.

 

Duur:
10 dagen

Kosten:
€ 4.800,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data & Analytics Tracks 

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

 

Doel van de training is het overbrengen van actuele kennis binnen het Data & Analytics vakgebied aan BI/Data Professionals.

Deze kennis wordt opgedaan aan de hand van actuele- en aansprekende (klant)cases uit het dagelijkse werkveld.

Deelnemers krijgen inzicht in verschillende methoden en technieken om relaties in de informatie te ontdekken en vast te leggen.

Los van technische aspecten wordt de vaardigheid in Business Analyse vergroot. Tegelijkertijd neemt het vermogen om een Data & Analytics proces te begeleiden toe door willekeurig welk traject (Business Intelligence, Data Science, Big Data), opdrachtgever of projectteam de goede vragen te laten stellen en de juiste antwoorden boven tafel te laten krijgen.

Na afloop van het traject, waarin complexe business- en IT-vraagstukken samenkomen, beschikt deelnemer over voldoende kennis én handvatten om als Business Analist aan de slag te gaan in het Data & Analytics werkveld.

Programma

BI & Datawarehousing Essentials (1 dag)

 • Wat is Business Intelligence; Definitie, Concept en Essentie
 • Waarom Business Intelligence?; Business & Technisch
 • BI & Bedrijfsprocessen
 • Betekenis van BI voor de organisatie
 • BI-Verschijningsvormen
 • Inrichten van een BI-project
 • Een BI-omgeving ontwerpen
 • Een Datawarehouse
 • Datawarehouse- en architectuurvarianten, inclusief Big Data
 • Business Intelligence Tools
 • Van Data naar Informatie naar Inzicht
 • Business Intelligence en Analytics componenten
 • Inrichten generieke processtappen
 • Van BI naar Analytics
 • Implementatie, organisatie en beheer (BICC)

Data Science Essentials (2 dagen)

 • Concept Data Science
 • Data Mining
 • Machine Learning & Artificial Intelligence
 • Data Science – In de praktijk
 • Data Science – Rollen
 • Data Science – Proces
 • Tool Demo’s
 • Tool Overview
 • Tips and Tricks
 • Workshop CRISP-DM
 • Hands-on Labs met moderne Data Science Tooling (RapidMiner, Azure Machine Learning)

Modern Data Architecture Essentials (2 dagen)

 • Positionering Data Architectuur
 • Ontkoppelen
 • Master Data Management, Meta Data Management en Referentiedata
 • Business Rules
 • Datawarehouse
 • Data Vault
 • Logical Datawarehouse
 • Data Lakes
 • Data Virtualization
 • Lifecycle management
 • Auditeerbaarheid
 • Bewaken en beheren

Big Data Essentials (1 dag)

 • Wat is Big Data?
 • De impact van Big Data
 • Starten met Big Data
 • Toepassingen van en met Big Data
 • Use cases en business case
 • Open discussie met als resultaat plan van aanpak op hoofdlijnen

Data Management (2 dagen)

 • De waarde van data (“Data as an Asset”)
 • Data op orde
 • Het DAMA-DMBOK Framework
 • Data Governance
 • Data Architectuur
 • DataWarehousing & Business Intelligence
 • Metadata
 • Masterdata & Referentiedata
 • Data Modeling & Design
 • Data Storage & Data Operations
 • Data Security
 • Data Integratie
 • Data Quality
 • Privacy by Design (Privacy & Ethiek)
 • Data Capabilities Workshop

(Soft)Skills: Exploreren & Communiceren (2 dagen)

 • Businesswaarde van Data & Analytics
 • Gezicht & Geluid opdrachtgever
 • Proces van Data & Analyticsproject
 • Proces van samenwerken & Simpeler (samen)werken
 • Proces van communiceren, Communicatiepatronen & -stappen:

     Stap 1: Exploreren van informatie – Luisteren & Doorvragen

     Stap 2: Definiëren van procesplan – Samenvatten & Prioriteren

     Stap 3: Situeren en samenwerken – Toewijzen & Opvolgen

     Stap 4: Constateren en leiden – Waarnemen & Presenteren

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

DOCENTEN

 • Antoine Stelma
 • Erik Fransen
 • Ferry Eijgel
 • Jolanda van Gilst
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier Business Analist

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

8 + 8 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.