Business Analist

 Als Business Analist ben je de spil tussen Business en IT,  je vertaalt de behoeften van de Business naar bruikbare (informatie) oplossingen.

Duur:
10 dagen

Kosten:
€ 4.800,00 excl. BTW

Deelnemers:
4-12

Cluster:
Data & Analytics Tracks 

Uitvoering:
In overleg in te plannen, Neem alvast contact met ons op.

Algemeen

 

Doel van de training is het overbrengen van actuele kennis binnen het Data & Analytics vakgebied aan BI/Data Professionals.

Deze kennis wordt opgedaan aan de hand van actuele- en aansprekende (klant)cases uit het dagelijkse werkveld.

Deelnemers krijgen inzicht in verschillende methoden en technieken om relaties in de informatie te ontdekken en vast te leggen.

Los van technische aspecten wordt de vaardigheid in Business Analyse vergroot. Tegelijkertijd neemt het vermogen om een Data & Analytics proces te begeleiden toe door willekeurig welk traject (Business Intelligence, Data Science, Big Data), opdrachtgever of projectteam de goede vragen te laten stellen en de juiste antwoorden boven tafel te laten krijgen.

Na afloop van het traject, waarin complexe business- en IT-vraagstukken samenkomen, beschikt deelnemer over voldoende kennis én handvatten om als Business Analist aan de slag te gaan in het Data & Analytics werkveld.

Programma

BI & Datawarehousing Essentials (1 dag)

 • Wat is Business Intelligence; Definitie, Concept en Essentie
 • Waarom Business Intelligence?; Business & Technisch
 • BI & Bedrijfsprocessen
 • Betekenis van BI voor de organisatie
 • BI-Verschijningsvormen
 • Inrichten van een BI-project
 • Een BI-omgeving ontwerpen
 • Een Datawarehouse
 • Datawarehouse- en architectuurvarianten, inclusief Big Data
 • Business Intelligence Tools
 • Van Data naar Informatie naar Inzicht
 • Business Intelligence en Analytics componenten
 • Inrichten generieke processtappen
 • Van BI naar Analytics
 • Implementatie, organisatie en beheer (BICC)

Data Science Essentials (2 dagen)

 • Concept Data Science
 • Data Mining
 • Machine Learning & Artificial Intelligence
 • Data Science – In de praktijk
 • Data Science – Rollen
 • Data Science – Proces
 • Tool Demo’s
 • Tool Overview
 • Tips and Tricks
 • Workshop CRISP-DM
 • Hands-on Labs met moderne Data Science Tooling (RapidMiner, Azure Machine Learning)

Modern Data Architecture Essentials (2 dagen)

 • Positionering Data Architectuur
 • Ontkoppelen
 • Master Data Management, Meta Data Management en Referentiedata
 • Business Rules
 • Datawarehouse
 • Data Vault
 • Logical Datawarehouse
 • Data Lakes
 • Data Virtualization
 • Lifecycle management
 • Auditeerbaarheid
 • Bewaken en beheren

Big Data Essentials (1 dag)

 • Wat is Big Data?
 • De impact van Big Data
 • Starten met Big Data
 • Toepassingen van en met Big Data
 • Use cases en business case
 • Open discussie met als resultaat plan van aanpak op hoofdlijnen

Data Management (2 dagen)

 • De waarde van data (“Data as an Asset”)
 • Data op orde
 • Het DAMA-DMBOK Framework
 • Data Governance
 • Data Architectuur
 • DataWarehousing & Business Intelligence
 • Metadata
 • Masterdata & Referentiedata
 • Data Modeling & Design
 • Data Storage & Data Operations
 • Data Security
 • Data Integratie
 • Data Quality
 • Privacy by Design (Privacy & Ethiek)
 • Data Capabilities Workshop

(Soft)Skills: Exploreren & Communiceren (2 dagen)

 • Businesswaarde van Data & Analytics
 • Gezicht & Geluid opdrachtgever
 • Proces van Data & Analyticsproject
 • Proces van samenwerken & Simpeler (samen)werken
 • Proces van communiceren, Communicatiepatronen & -stappen:

     Stap 1: Exploreren van informatie – Luisteren & Doorvragen

     Stap 2: Definiëren van procesplan – Samenvatten & Prioriteren

     Stap 3: Situeren en samenwerken – Toewijzen & Opvolgen

     Stap 4: Constateren en leiden – Waarnemen & Presenteren

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

DOCENTEN

 • Antoine Stelma
 • Erik Fransen
 • Ferry Eijgel
 • Jolanda van Gilst
 • Philip du Maine

Inschrijfformulier Business Analist

Voorwaarden

9 + 5 =

*Voorwaarden

Door het opsturen van dit formulier meldt u zich formeel aan voor een opleiding of cursus. Wij reserveren direct een plaats voor u in de door u bestelde opleiding of cursus. Binnen één werkdag ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en een factuur. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij van u een ondertekende bevestiging van inschrijving hebben ontvangen en de factuur betaald is. Vanaf de bevestiging van uw aanmelding heeft u veertien dagen de tijd om uw inschrijving te wijzigen of ongedaan te maken.

Mocht u bij het verzenden van dit formulier tegen (technische) problemen aanlopen, verzoeken wij u uw gegevens in een mail te zetten en deze te versturen naar: academy@connecteddatagroup.com.

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.