4hr Days Certified Data Vault Data Modeling (CDVDM)

EXCLUSIEF GENESEE ACADEMY SEMINAR

Dit is de standaard CDVDM-training die wordt gegeven in 6 sessies van een halve dag i.p.v. 3 sessies van een hele dag. 

Leer Data Vault modelleren met de meest effectieve, populaire en bewezen cursus Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM) van Genesee Academy.

Het unieke en internationaal erkende Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM) werd in 2007* geïntroduceerd door Genesee Academy en staat garant voor drie interactieve cursusdagen met nieuw materiaal waaronder:

Big Data modeling, revised UOW, Metrics Overlay, Ensemble Modeling, updated BK design, Hash Key options, new Raw/BDV materials, en nieuwe cases.

* Connected Data Academy verzorgt, sinds 2009, als volwaardige partner van Genesee Academy de certificering in Nederland en België.

 

Duur:
6 halve dagen (Online)
+ 12 online lessen
+ examen & prepsessie

Kosten:
€ 2.850,00 excl. BTW

Deelnemers:
6-25

Cluster:
Data Modelleren

Uitvoering:  
in overleg te bepalen

Liever 3 volle dagen training?
Klik dan hier!

 

Algemeen

Als de 3 volle dagen training.
Klik voor meer info hier!

Programma

Als de 3 volle dagen training.
Klik voor meer info hier!

 

Onze opleidingen worden uitgevoerd door ervaren docenten die hun sporen in de adviespraktijk verdiend hebben.

Docenten

  • Antoine Stelma
  • Hans Hultgren
  • Remco Broekmans

 

 

connecteddataacedemy is een Authorised Training Partner van Genesee Academy (GA).

Genesee Academy is the certifying entity for the Data Vault modeling approach. With over 600 Data Vault certifications issued to date including the Certified Data Vault Data Modeler (CDVDM) and the Certified Data Vault. Genesee Academy provides world class DWBI training from the Enterprise Data Warehouse (EDW) to Business Intelligence with the latest on multi-structured data, enterprise integration, big data, information visualization, DW2.0 with Bill Inmon, hyper-agility and Agile Data Warehousing.

Certified Data Vault Data Modeler is een GA seminar: programma, online lessen en cursusmateriaal zijn eigendom van GA.

Inschrijfformulier 4hr Days Certified Data Vault Data Modeling (CDVDM)

DEELNEMER

FACTUURADRES

OPMERKINGEN

Voorwaarden

9 + 11 =

 

*Voorwaarden

Annulering door Connected Data Group: Connected Data Group zal alles in het werk stellen om trainingen doorgang te laten vinden maar behoudt zich het recht voor om trainingen op elk moment te annuleren. Connected Data Group is niet verantwoordelijk voor door de cliënt gemaakte kosten als gevolg van de verschuiving of annulering van de training. Als een training door Connected Data Group is geannuleerd zal de cliënt de mogelijkheid geboden worden om de boeking naar een andere training over te zetten of het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd te krijgen.

Annulering door opdrachtgever: Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de training, daarna is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering tot 20 werkdagen voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht, in alle andere gevallen is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. De cursist heeft na tekenen 7 dagen bedenktijd en kan zonder kosten annuleren vermits de training niet is afgenomen in deze periode.

Afrekening en facturatie: Tenzij anders overeengekomen en vermeld als betalingsconditie geldt dat facturatie van het totaalbedrag voor de training plaats vindt na boeking. Betaling van het volledige factuurbedrag dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Connected Data Group behoudt zich het recht voor om deelname aan de opleiding te weigeren indien de factuur niet tijdig is voldaan. Bij verzending van dit formulier bestelt u de betreffende opleiding. Er geldt een bedenktermijn van veertien dagen
Voor de overige voorwaarden hanteert Connected Data Group de algemene voorwaarden van FENIT (Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003)

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Connected Data Academy | www.connecteddataacademy.com

OOK IN COMPANY

Wanneer er meerdere collega's zijn met dezelfde leerdoelen bieden we je graag een in-company (maatwerk) training aan.